top of page

สุดยอด 10 ไอเดีย ต่อยอดพลังงานบวกให้ตัวเอง (Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.)

(Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.)

สุดยอด 10 ไอเดีย ต่อยอดพลังงานบวกให้ตัวเอง(Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.)
” มนุษย์เราต่างต่างเผชิญกับเรื่อวราวต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องที่ทำให้เราอยากก้าวต่อไป ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และเรื่องที่ฉุดรั้งความตั้งใจของ และเราก็ล้มเลิกความตั้งใจไป ด้วยสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ที่เราต้องเผชิญและพบเจอ บทความนี้เป็นบทความที่อยากจะต่อยอดไอเดีย เติมพลังบวกให้กับทุกท่าน”
สุดยอด 10 ไอเดีย ต่อยอดพลังงานบวกให้ตัวเอง(Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.) key is words

- ให้อดีตเป็นมิตร ในระหว่างการเดินทางของชีวิต

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ ซึ่งคุณได้แค่คิดและก็รู้สึกกับอดีตที่ผ่านมา เรามีทั้งอดีตที่สวยงามและอดีตที่เจ็บปวด ซึ่งจะอยู่ในจิตสำนึกของเราในอีกระดับหนึ่ง ลองปล่อยความรู้สึกนั้นออกมา อาจจะเล่าให้กับครอบครัว เพื่อน คนรัก เป็นการขับพลังงานลบออก และทำความเข้าใจกับอดีตที่ผ่านมา รับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง อยู่กับปัจจุบัน เราจะออกจากอดีตไม่ได้ ถ้าเรายังมีพลังงานลบจากอดีตอยู่


สุดยอด 10 ไอเดีย ต่อยอดพลังงานบวกให้ตัวเอง(Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.) key is words

- โฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้

หยุดกังวลกับอะไรที่ควบคุมไม่ได้ มันจะทำให้คุณสูญเสียพลังงานในตัวเรา ปรับความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น โฟกัสกับสิ่งที่คุณมีทักษะ มีเครื่องมือคือความรู้ความสามารถของคุณ ที่จะต่อยอดให้คุณก้าวไปข้างหน้า กับความสำเร็จที่รอเราอยู่

สุดยอด 10 ไอเดีย ต่อยอดพลังงานบวกให้ตัวเอง(Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.) key is words

- มอบความรัก ให้มากขึ้น

คนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่มีพลังบวกจากความรักด้วยเช่นกัน ความรักที่สำคัญที่เราไม่อาจมองข้าม คือ รักตัวเอง และ ให้ความรักในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนรัก เพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เติมเต็มความรักในลักษณะความรักที่ยั่งยืน อาจจะทำอะไรที่ง่ายๆ แต่มีคุณค่าทางใจ ที่คุณยินดีจะทำให้คนที่คุณรัก


สุดยอด 10 ไอเดีย ต่อยอดพลังงานบวกให้ตัวเอง(Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.) key is words

- อยู่กับการเปิดใจให้กว้าง

คนที่ประสบความสำเร็จ จะเปิดใจกับความเห็นต่าง ความคิดต่าง การตัดสินใจ อย่างเท่าเทียม ในบางเรื่องที่จะนำมาซึ่งสามารถเลือกในทางเลือกที่ถูกต้องที่สุด หยุดที่จะยืนหยัดกับความคิดของตัวเองอย่างเดียว เช่นบางเรื่องที่เราอาจจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ


สุดยอด 10 ไอเดีย ต่อยอดพลังงานบวกให้ตัวเอง(Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.) key is words

- รู้จักตัวตนของตัวเอง

เรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณ อะไรที่คนอื่นเค้ารู้เกี่ยวกับคุณ ไม่ว่าจะเป็น นิสัย ความคิด จิตใจ ไสตล์ ประเมินตัวเองว่าพวกเขาเห็นตัวตนอะไรจากคุณบ้าง ให้ระวังในข้อบกพร่องของตัวเอง เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่เรา ไม่สามารถรับเหตุการณ์นั้นได้ ฝึกที่จะควบคุมตัวเอง เพราะเป็นการฝึกการใช้ความพยายามที่จะอดทนกับสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ให้กับเราเอง

สุดยอด 10 ไอเดีย ต่อยอดพลังงานบวกให้ตัวเอง(Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.) key is words

- กล้าที่จะล้มเหลว

เมื่อเราจะก้าวไปข้างหน้า ให้คิดว่าเป้าหมายของเราสำคัญแค่ไหน ในทิศทางของคุณที่จะเดินให้ไปถึง สิ่งสำคัญหนึ่งในความสำเร็จ คือ ความสมดุลที่จะต้องต่อสู้กับความเสี่ยง ที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้เราสำเร็จ การที่จะบรรลุสิ่งต่างๆ เปลี่ยนมุมมองของตัวเอง อดทน อดกลั้น และต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่แล้ว


สุดยอด 10 ไอเดีย ต่อยอดพลังงานบวกให้ตัวเอง(Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.) key is words

- ค้นพบอะไรที่ขับเคลื่อนตัวเอง

อะไรที่ทำให้เรามีความทะเยอทะยาน หรือ อะไรที่คุณปล่อยวาง เข้าใจในแบบพฤติกรรมและเหตุผล ของสาเหตุเหล่านั้น ดีกว่าที่จะติ ในอดีตที่ผ่านมา หยุดในสิ่งที่ไม่ช่วยขับเคลื่อนตัวเรา เช่น จากความต้องการของคนอื่นที่อยากให้เราเป็น


สุดยอด 10 ไอเดีย ต่อยอดพลังงานบวกให้ตัวเอง(Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.) key is words

- มีบุคลิกของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์

จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งสำหรับเราเอง ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ ชีวิตของเราประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง คือ อุปนิสัยของเรา ที่ปลูกฝังมากับเราตั้งแต่เด็ก และกลายเป็นภาพลักษณ์ ของเราไปโดยปริยาย ใช้เอกลักษณ์ของเราแสดงในทางที่เหมาะสม ถูกที่ ถูกเวลา

สุดยอด 10 ไอเดีย ต่อยอดพลังงานบวกให้ตัวเอง(Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.) key is words

- เมื่อผิดพลาดก็ลองใหม่อีกครั้งได้

มองความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้ ความเข้าใจในตัวเรากับสิ่งที่เกิดขึ้น บอกตังเองให้หยุดคิดเรื่องที่ผิดพลาดหรือผิดหวัง แต่จงบอกตัวเอง เราจะมองไปข้างหน้า ก้าวข้ามสิ่งนี้ แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไป และ กลไกของจิตใจเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่ยากเกินจะรับไหว ใจเราจะสั่งหยุดเอง


สุดยอด 10 ไอเดีย ต่อยอดพลังงานบวกให้ตัวเอง(Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.) key is words

- ไม่มีอะไรที่ต้องเศร้า และ เสียใจ

มนุษย์เรามีความหลากหลายในการดำรงอยู่ เราจะมีอารมณ์เศร้าคล้ายๆกัน เมื่อก่อนเราจะสิ้นใจ นึกถึงอดีตที่ทำผิดพลาด ภารกิจของเรา ไม่เสียใจก่อนที่เราจะสิ้นลมหายใจ ดังนั้น อยากจงทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำ ให้ทำและตั้งใจไว้แล้วให้รีบทำตอนนี้เลย ก่อนที่จะไม่มีโอกาส

สุดยอด 10 ไอเดีย ต่อยอดพลังงานบวกให้ตัวเอง(Top 10 ideas to increase positive energy for yourself.) key is words

ไม่ว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา ยินดีกับพลังบวกให้กำลังใจตัวเอง และพลังลบ เมื่อเราต้องเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้ระดับจิตใจเราไปในทางลบ เรียนรู้กับเหตุการณ์นั้น ที่เราผิดหพลาดไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่ประสบความสำเร็จ มันเป็นแค่สถานีหนึ่งในการเดินทางที่ทดสอบจิตใจเรา ว่าเราพร้อมที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ และยังสร้างความแข็งแกร่งให้จิตใจเราด้วย ก้าวต่อไปค่ะ เตรียมความพร้อมของตัวเอง ความสำเร็จรอเราอยู่แล้ว


コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • TikTok
bottom of page