top of page

6 ประเภทพลังงานของ Soulmate หรือ เนื้อคู่ พลังงานไหนที่คุณสัมผัสได้ ? เช็คที่นี่ !!

( The 6 Energy types of soulmate, which energy you can feel?)


การมาพบกันของคนสองคนนั้น ไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญ แต่ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกันจากธรรมชาติของมนุษย์เรา พลังงานที่มาในลักษณะความคล้ายกัน อาจจะมาในลักษณะของเหตุการณ์ (Event) ไลฟ์สไตล์(Life Style) บางอย่างที่คล้ายกัน และรวมไปถึงการเปิดมุมมองของตัวเราเองเพื่อที่จะค้นหาตัวตนของตัวเอง อนุญาตให้ตัวเองยอมรับพลังงานนั้น ว่าเราต้องการอะไร

Soulmate หรือที่เรียกขานกันว่า เนื้อคู่ เรามาพบกัน อาจจะมาพบเจอกันทั้งที่พลังงานความรักยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำ หรือบางคนเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจอีกฝ่ายเข้าไปแล้ว การพบกันบางคู่อาจจะพบกันพียงชั่วคราว และเช่นกันบางคู่ก็พบกันตลอดช่วงชีวิต

บทความนี้ผู้เขียน ต้องการต่อยอด พลังงานความรักและให้มุมมองของการโอบกอดพลังงานความรัก ที่เข้าหาคุณ เราอาจจะมีประสบการณ์ที่ได้มาพบเจออีกฝ่ายครั้งแรกที่คุณรู้สึกชอบ รู้สึกเกลียด รู้สึกรัก และกลายมาเป็นคู่รัก และคู่ชีวิตของคุณก็เป็นได้ เค้าคนนั้นอาจจะเข้ามาหาคุณ ในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิด

บทความนี้ อาจจะเป็นไกด์ไลน์ (Guide Line)ให้ผู้อ่านทำความรู้จักว่า คนที่เข้ามาหาคุณ เขานำพลังงานความรักประเภทไหนมาให้คุณ เชื่อว่า ความรักหากเรามองด้วยความเข้าใจ ความรักจะไม่ทำร้ายเรา แต่ความรักเข้ามาเพื่อให้เราหาคำตอบเพื่อเห็นตัวตนของตัวเราเองว่า เราต้องการความรักแบบไหน ในช่วงเวลาไหนของชีวิตคุณ


พลังงานของ Soulmate เป็นดั่งจิตวิญญาณที่ปรารถนาเชื่อมต่อในระดับพลังงานเดียวกันของทั้งสองฝ่าย ถ้าเปรียบคลื่นวิทยุ เสมือนการปรับคลื่นความถี่ เพื่อให้ตรงกับอีกสถานีหนึ่ง ถึงจะได้คลื่นที่ชัดเจน ประเภทของ Soulmate หรือ เนื้อคู่ (Types of Soulmate) ที่อาจจะเข้ามาในชีวิตคุณโดยที่คุณเองอนุญาต เพื่อที่จะให้ตัวเองโอบรับพลังงานจากอีกฝ่าย ที่หลากหลายรูปแบบ ในหลายเว็บไซต์ต่างประเทศได้ให้อธิบาย Types of soulmate หรือประเภทพลังานของเนื้อคู่ ที่คล้ายคล้ายกันและแตกต่างกัน ผู้เขียนพอจะสรุปได้ดังนี้

 • Friend Soulmate (เฟรน โซลเมท)

เป็นพลังงานที่มาในลักษณะความเป็นเพื่อน ที่สร้างความสนิทสนมกัน มีกิจกรรมที่คล้ายๆกัน ทำให้รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ด้วย เวลาผ่านไปความสนิทสนมที่กลายมาเป็นความเชื่อใจ ทัศคติที่คล้ายๆกัน และพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นความรัก กาลเวลาเปลี่ยน วุฒิภาวะ การเรียนรู้ เริ่มเปลี่ยน ความมั่นคงทางความรักอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายที่ยังคงอนุญาตให้พลังงานที่เรียกว่า Friend Soulmate ขับเคลื่อนไปต่อได้ บางครั้งพลังงาน ของ Friend Soulmate หรือพลังงานความเป็นเพื่อน อาจจะเข้ามาในช่วงหนึ่งของชีวิตคุณ พอถึงจุดหนึ่งคุณอาจได้เจออีกพลังงานหนึ่งเข้ามาแล้วคุณอยากเรียนรู้อีกพลังงาน อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องแยกจากกันก็เป็นได้


ตัวอย่างจากหนังสือ ชื่อ Twin Flames & Soulmates มีใจความหนึ่งที่น่าสนใจ ได้นิยามเกี่ยวกับ Soul Friend (โซล เฟรน) ใจความว่า

“This is your commend type of soul connection. a soul friend is a person in your life who you’ve chosen because your ego/identity is harmonious with the other’s character. Essentially, you share the same tastes, interests, beliefs, sense of humor, and values. “

“นี่คือประเภทของการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณที่แนะนำให้เลย เพื่อนแท้คือบุคคลในชีวิตที่คุณเลือกเพราะอัตตา/ตัวตนของคุณสอดคล้องกับลักษณะของผู้อื่น โดยพื้นฐานแล้ว คุณแชร์ความเหมือนในรสนิยม ความสนใจ ความเชื่อ ความรู้สึกอารมณ์ขันและคุณค่า”

อ้างอิงจาก : หนังสือชื่อ Twin Flames & Soulmates ,หน้า 20 , ผู้แต่ง Luna & Sol


 • Teacher Soulmate (ทีเชอร์ โซลเมท)

เป็นพลังงานที่เข้ามาในลักษณะให้บทเรียนชีวิต ความท้าท้าย ให้ได้เรียนรู้ถึงความกล้า ความอดทน ความรัก ความเคารพ หรือการตระหนักบางสิ่งบางอย่างจากอีกฝ่าย ที่เป็นผู้ถ่ายทอด ปลูกฝังตัวคุณเรื่อยมาเพื่อที่จะขัดเกลาตัวคุณเอง การเข้ามาในพลังงานนี้ของ Teacher Soulmate หรือพลังงานในลักษณะของครู อาจจะทำให้เปลี่ยนตัวเรา แต่ควรตระหนักเช่นกันว่า เราเปลี่ยนเพื่อให้เป็นตัวเรามากขึ้น หรือ เราเปลี่ยนเพื่อให้อีกฝ่ายประทับใจ หรือพึงพอใจ หากวันหนึ่งเราหมดพลังงานที่จะเปลี่ยนเพื่อคนอื่น เราก็ต้องกลับมาเป็นตัวเองในเวลานั้นอยู่ดี


หลากลหายเว็บไซต์ที่ได้ให้นิยามแตกต่างกันไป ดั่งตัวอย่างนี้ที่มีใจความที่น่าสนใจ ได้ให้นิยาม ของ Teacher Soulmate ว่า

“Your teacher soulmate will be a person whom you admire and whose opinion you value the most. A soulmate is someone who is similar to yours but has a unique personality. There’s a difference between soulmates and twin flames. A teacher soulmate is not the same as a twin flame, but they share the same kind of energy and can be very different in many ways.”

“เนื้อคู่แบบ Teacher Soulmate (ทีเชอร์ โซลเมท) ของคุณจะเป็นคนที่คุณชื่นชมและที่มีความคิดเห็นที่คุณให้คุณค่ามาก เนื้อคู่คือคนที่คล้ายกับคุณ แต่มีบุคลิกเฉพาะตัว มีความแตกต่างระหว่าง Soulmate (โซลเมท )หรือเนื้อคู่ และ ทวินเฟลม (Twin Flame) เนื้อคู่แบบ Teacher Soulmate (ทีเชอร์ โซลเมท)จะไม่เหมือนกับ Twin Flame (ทวินเฟลม) แต่เหล่าพลังงานนี้จะแชร์พลังงานที่คล้ายกันและสามารถแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน”

 • Karmic Soulmate (คาร์มิค โซลเมท)

เป็นพลังงานที่เรียกได้ว่า มีสัญญากรรมกันในอดีตชาติเลยต้องกลับมาเจอกัน บางคนเชื่อและบางคนอาจจะไม่เชื่อ แต่พลังงานนี้เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนและเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนในชาติที่แล้ว ชาตินี้มาชดใช้กรรมด้วยกันอีกครั้ง พลังงาน Karmic Soulmate ค่อนข้างหลงไหล ร้อนแรง เข้มข้น รุนแรง อาจจะเป็นพลังงานที่อยู่กับคุณไม่นานพวกเขาเข้ามาเพื่อที่จะให้บทเรียนกับคุณ ตระหนักให้คุณรับรู้และเตือนใจ คุณอาจจะรับมือกับพลังงานนี้ เมื่อคุณเข้าใจ อยู่ในจุดที่คุณอนุญาต กับพลังงานนี้


ตัวอย่างใจความที่ เกี่ยวข้องกับ Karmic Soulmate ได้ให้คำนิยามใจความว่า

“As per the theory, we fight the hardest with people we’ve known the longest. And when you meet someone, gel up and start fighting like an old married couple then it could be because you’ve known each other in a past life and are reconnecting again now. Your connection with Karmic soulmates can be very intense, passionate, and hot but it can be intoxicating as well sometimes and mostly this type of relationship never lasts. They will come in your life, teach lessons, change us and then leave.”

“ตามทฤษฎีแล้ว เราต่อสู้อย่างหนักกับคนที่เรารู้จักมานานที่สุด และเมื่อคุณพบใครซักคน เติมพลังและเริ่มต่อสู้เหมือนคู่สามีภรรยาเก่าในอดีตชาติ อาจเป็นเพราะคุณเคยรู้จักกันมาก่อนและกำลังกลับมาคบกันใหม่ในตอนนี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อคู่ แบบ คาร์มิค (Karmic) อาจเข้มข้นมาก ความหลงไหลและร้อนแรง แต่อาจทำให้คุณมึนเมาในวังวนนี้ได้เช่นกัน ในบางครั้งและส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ประเภทนี้จะไม่มีวันคงอยู่ พวกเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณ สอนบทเรียน เปลี่ยนแปลงเราแล้วจากไป”

 • Lover Soulmate (เลิฟเวอร์ โซลเมท)

เป็นพลังงานที่ เติมเต็มไปด้วยความรัก หล่อหลอมความรักและใช้เวลา คุณต้องการเขาเข้ามาใช้ชีวิตและแต่งงานด้วย โดยส่วนใหญ่ พลังงานนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับพลังงานที่ ประสบการณ์ของคุณทั้งสอง อาจจะต่างฝ่ายต่างผ่านพลังงานอื่นมาก่อนหน้า และถูกการขัดเกลาความรู้สึกของคุณ จนคุณรับรู้ถึงความต้องการ ความปรารถนาในรูปแบบความรักของคุณ คุณโอบรับพลังงานนี้มาเป็นการเรียนรู้และยกระดับพลังงานมาแบ่งปัน เติมเต็ม เป็นความรักให้กันและกัน

Lover Soulmate เป็นพลังงานความรักที่ค่อนข้างโรแมนติก แรงดึงดูดอีกฝ่าย อาจจะมาจาก ความหลงไหล หรือ ความรัก คุณก็ต้องตระหนักพลังงานนี้เช่นกัน


ตัวอย่างที่ได้ให้คำนิยามที่น่าสนใจ กับ Lover Soulmate ใจความว่า

“This soulmate can be one of the most passionate relationships you ever experience. The chemistry you feel with this person is undeniable and can even be seen by others. Lover soulmates can be tumultuous though if one of the members is not on the same spiritual frequency as the other. The physical attraction and soulful longing are there but sometimes the maturity or intellect doesn’t match up. If one party is already in a relationship these connections can lead to affairs if no restraint is exercised. These are usually fleeting, except when you find your twin flame, if you do. The real purpose of these connections is to ignite passion in both parties. This passion can lead to a renewed sense of purpose and excitement in your life and can break you out of the mundane routine you’ve been stuck in. Lover soulmates can release any blocks you have in your sacral chakra and creativity is usually the result of this release.”

“เนื้อคู่ประเภทนี้สามารถเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่หลงใหลมากที่สุดที่คุณเคยสัมผัส เคมีที่คุณรู้สึกกับบุคคลนี้ไม่อาจปฏิเสธได้และคนอื่นสามารถเห็นได้ เนื้อคู่ประเภทคนรักนี้สามารถก่อความอลวนวุ่นวายได้ ถ้าหากว่าสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ในคลื่นความถี่ทางจิตวิญญาณเดียวกันกับอีกคน แรงดึงดูดทางกายภาพและความปรารถนาทางจิตวิญญาณอยู่ที่นั่น

แต่บางครั้งวุฒิภาวะหรือสติปัญญาอาจไม่ตรงกัน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกความสัมพันธ์นี้แล้ว ความสัมพันธ์เหล่านี้อาจนำก่อให้เกิดสิ่งต่างๆที่เป็นบททดสอบคุณได้หากไม่มีการใช้ความยับยั้งชั่งใจ สิ่งเหล่านี้อาจจะหายไป ยกเว้นเมื่อคุณพบเจอเนื้อคู่ประเภททวินเฟลม(Twin Flame) หากคุณทำได้ จุดประสงค์ที่แท้จริงของความเชื่อมโยงของเนื้อคู่ประเภทนี้คือการจุดประกายความหลงใหลในทั้งสองฝ่าย ความหลงใหลนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกใหม่ของจุดปะสงค์และความตื่นเต้นในชีวิตของคุณ และสามารถทำให้คุณหลุดพ้นจากกิจวัตรในทางโลกที่คุณเคยยึดติดอยู่ Lover Soulmate (เลิฟเวอร์ โซลเมท) สามารถปลดปล่อยสิ่งที่คุณกีดกั้นตัวเองที่คุณมีในจักระ (Chakra)ของคุณ และความคิดสร้างสรรค์มักเป็นผลมาจากการปลดปล่อย”


 • Twin Flame Soulmate (ทวินเฟลม โซลเมท)

เป็นพลังงานที่เสมือนอีกฝ่ายกำลังมองหาคุณอยู่ เป็นพลังงานที่เข้าถึงความรู้สึกลึกภายในแก่นแท้ของทั้งสองฝ่าย เราและอีกฝ่ายที่รวมกันเป็นหนึ่ง และเรากำลังมองหาคนนั้นในชีวิตคุณ เป็นพลังงานที่เข้าอกเข้าใจ เยียวยาจิตใจ ให้บทเรียน ท้าทายประสบการณ์คุณด้วยความรัก รับรู้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย เพราะเขาก็คิดเช่นกันว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของเขา Twin Flame เป็นพลังงานที่เป็นทั้ง เพื่อน เป็นครูผู้ถ่ายทอดหรือสอนคุณ เป็นทั้งคนรัก ในคนเดียวกัน เขาเป็นเหมือนคนที่เร่งให้คุณค้นพบตัวตนของคุณ พลังงานนี้อาจจะไม่โรแมนติก ซึ่งคุณต้องเติมเต็มให้กันและกัน


ตัวอย่างที่ให้คำนิยาม ของ Twin Flame จากหนังสืออีกเล่มที่ได้ยกมาส่วนหนึ่ง ใจความที่น่าสนใจ ว่า

Your Twin Flame or Twin Soul is a person who you are destined to feel connected to on a physical, emotional, mental, and spiritual level. A twin flame is a person who is your friend, lover, and teacher in this life. He or she is a catalyst of your spiritual growth and the mirror of your deepest desires, needs, and fears. Your twin frame will reflect back to you all of your inner shadows, but also your deepest beauty and greatest strengths. In this way, your twin helps you to access tremendous emotional, psychological, and spiritual growth.

“Twin Flame (ทวินเฟลม) หรือ Twin Soul (ทวินโซล) ของคุณคือบุคคลที่คุณถูกกำหนดให้รู้สึกเชื่อมโยงกับระดับร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ Twin Flame (ทวินเฟลม) คือบุคคลที่เป็นทั้ง เพื่อน คนรัก และครู ของคุณในชีวิตนี้ เขาหรือเธอ เป็นแรงกระตุ้นของทางจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้นและเป็นกระจกสะท้อนความปรารถนาความต้องการ และความกลัวที่ลึกที่สุดของคุณ Twin Flame (ทวินเฟลม) ของคุณจะสะท้อนเงามืดภายในทั้งหมดกลับมายังคุณ แต่ยังรวมถึงความงามที่ลึกล้ำและจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ ด้วยทางนี้ คู่แฝดของคุณจะช่วยให้คุณเข้าถึงการเติบโตทางอารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณอย่างมหาศาล”

อ้างอิงจาก : หนังสือชื่อ “Twin Flames & Soulmates”หน้า 28 , ผู้แต่ง Luna & Sol


 • The Past life Soulmate (เดอะ พาส ไลฟ์ โซลเมท)

พลังงานนี้ ค่อนข้างลึกซึ้ง เสมือนเป็นพลังงานที่เหมือนเคยทำบุญร่วมกันมาก่อนในอดีตชาติ เป็นพลังงานความรู้สึกที่ค่อนข้างสบายใจ และรู้สึกคุ้นเคยกับคนๆนั้นมาก หรือความรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานมากทั้งๆที่พึ่งจะรู้จักกัน หากคุณได้พบเจอพลังงานความรู้สึกแบบนี้ พวกเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นและอาจจะเป็นการยืนยันว่าอีกฝ่ายเป็นเนื้อคู่ของคุณที่คุณตามหาก็เป็นได้


ตัวอย่างใจความที่ได้ให้คำนิยาม The Past Life Soulmate (เดอะ พาสไลฟ์ โซลเมท) ค่อนข้างน่าสนใจกล่าวว่า

“Past lives are something you either believe in or you don’t. Meeting someone that you feel an instant familiarity with is strange because you can’t place why you feel like you know them or you’ve met them before when you haven’t. This can even happen with complete strangers. Just a glance into their eyes and you know. These are often our souls recognizing others from a past incarnation. This soulmate type can also overlap any of the other types as well. It most definitely overlaps the twin flame soulmate. I believe that coming across a past life soulmate is like a confirmation to your soul that you are on your chosen path. Like a sign from another place and time that you’re showing up and doing the work and everything is gonna work out for the best according to divine timing.”

“ชีวิตในอดีตชาติเป็นสิ่งที่คุณเชื่อหรือไม่เชื่อ การพบปะกับคนที่คุณรู้สึกคุ้นเคยในทันทีเป็นเรื่องแปลกเพราะคุณไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุใดคุณจึงรู้สึกเหมือนรู้จักพวกเขาหรือคุณเคยพบพวกเขามาก่อนโดยที่คุณยังไม่เคยรู้จัก สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง แค่มองตาก็รู้ สิ่งเหล่านี้มักจะเป็นจิตวิญญาณของเราที่รู้จักผู้อื่นจากชาติที่แล้ว ประเภทเนื้อคู่แบบนี้สามารถทับซ้อนประเภทอื่นได้เช่นกัน มันทับซ้อนประเภทเนื้อคู่ทวินเฟลมอย่างแน่นอน ฉันเชื่อว่าการได้เจอเนื้อคู่ในอดีตชาติเป็นเหมือนการยืนยันว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่คุณเลือก เหมือนเป็นสัญญาณจากสถานที่และเวลาอื่นที่คุณปรากฏตัวและทำให้เกิดขึ้น และทุกอย่างจะออกมาดีที่สุดตามเวลาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์”
การเข้ามาของ พลังงาน Soulmate (โซลเมท) หรือ เนื้อคู่ คุณอาจจะพบเจอกัน จากพลังงานเหล่านี้ อาจจะรับรู้หนึ่งในพลังงานที่กล่าวไป หรืออาจจะมาพร้อมกัน แต่แน่นอนว่าคุณต้องพบเจอพลังงานเหล่านี้ หากเราอนุญาตและโอบรับพลังงาน Soulmate ไม่ว่าจะเข้าแบบไหน ลองสัมผัสพลังงานนั้น เพื่อที่จะให้คุณค้นพบตัวตนของคุณ ความปรารถนาในเส้นทางความรักของคุณ Soulmate ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดบางคู่มาพบกันอาจจะเป็นช่วงจังหวะ และเวลา วุฒิภาวะของแต่ละคน สภาพแวดล้อมและกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง คุณอาจจะได้รับรู้พลังงานที่เข้มข้นกว่าเดิม ในระดับ อารมณ์ ความรู้สึกในช่วงเวลานั้นๆ และขึ้นอยู่กับการอนุญาตให้ พลังงานจากอีกฝ่ายเข้ามามีบทบาทกับคุณ

บทความนี้จะช่วยเป็นไกด์ไลน์ (guideline) ให้คุณมากขึ้นและทำให้คุณเข้าใจคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณและคุณรับรู้ได้ถึงพลังงานที่พวกเขาส่งให้คุณ และคุณโอบรับพลังงานนั้นด้วยความเข้าใจถึงแม้ว่าวันหนึ่งอีกฝ่ายไม่ได้อยู่กับคุณ แต่คุณจะขอบคุณเขามากกว่าที่เขาเข้ามาแชร์พลังงานความรักในลักษณะ Soulmate หรือ เนื้อคู่ กับคุณ มากกว่าที่คุณจะเสียใจ หรือเป็นแผลในจิตใจคุณแหล่งอ้างอิง:

หนังสือ Twin Flames & Soulmates ผู้แต่ง Luna & Sol

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Pinterest
 • TikTok
bottom of page