top of page

พลังงานความเป็นเพศหญิงคืออะไร (What is “Feminine Energy”?)

ว่าด้วยเรื่อง พลังงานความเป็นเพศหญิง หรือนิยมเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า “Feminine Energy” เพศหญิงเป็นชื่อในนามของบุคคลคนคนนั้นที่กำเนิดและระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง แต่เมื่อกล่าวถึงพลังงานในตัวคุณว่าด้วยพลังงานความเป็นเพศหญิงที่มนุษย์นำไปใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

บทความนี้ ผู้เขียน ได้แรงบันดาลใจ จากน้องๆที่ มาเยี่ยมเยียนในที่ทำงาน ได้ถามถึงบทความที่ผู้เขียนถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ จึงได้ยกเรื่องของพลังของความเป็นเพศ แววตาของน้องและฟังด้วยความตั้งใจ ความรู้สึกที่น้องให้ประโยคนี้ แล้วอยากขยายความคือ “เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมาก”

ใช่ค่ะ… ถ้ากล่าวถึงเรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งจริง เพราะยุคสมัยและการรับรู้ การยอมรับ บางครั้งเราถูกกำหนดจากสังคมจนกว่าเราประสบภาวะวิกฤติของความไม่สบายใจ เราจะเริ่มหาทางออก เพื่อกลับไปเริ่มใหม่จากจุดเดิมของความเป็นมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ ผู้เขียนจะให้คำนิยามเช่นเคยนะคะ เพื่อให้ผู้อ่านคุ้นเคยกับคำของยุคสมัยสามารถเข้าถึงให้มากที่สุด ความรู้สึก แทนคำว่า พลังงาน(Energy) หรือ พลังงานความเป็นเพศ(ชายหรือหญิง) , ผู้หญิง แทนคำว่า เพศหญิง (Feminine), ผู้ชาย แทนคำว่า เพศชาย (Masculine) .


“หลากหลายบทความที่ผ่านมา ส่วนหนึ่ง ผู้เขียนได้เกริ่นไปก่อนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ทำความเข้าใจ Feminine Energy)และให้มุมมองต่างๆ บทความนี้จะขยายและทำความเข้าใจ กับพลังงานความเป็นเพศหญิง( Feminine Energy) มากขึ้น ผู้อ่านทุกคนจะไม่เข้าถึง หากคุณไม่เปิดใจ ที่จะต้องใช้ความรู้สึกของคุณสัมผัส พลังงานไม่สามรถจับต้องได้ แต่ความรู้สึกของคุณจับต้องพลังงานนี้ได้ ที่ทำให้คุณรับรู้ว่าตอนนี้ คุณรู้สึกอย่างไร”


“We are all goddesses and our bodies are our sacred temples. Perhaps you are tired of patterns of being a doormat and not moving forward on your path to your authentic self. You may have forgotten your power and that you are a vessel of the divine.”

“เราทุกคนล้วนเป็นเหล่าเทพธิดา และร่างกายของเราเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรา บางทีคุณอาจเบื่อรูปแบบการเป็นอยู่แบบอยู่กับที่และไม่ก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณ คุณอาจลืมพลังของคุณและซึ่งคุณก็คือยานของความศักดืสิทธิ์”

อ้างอิงจาก ข้อความบางตอนจากคำนำ ของหนังสือชื่อ “Feminine Energy Awakening” ผู้แต่ง โดย Angela Grace


ความหมายของคำว่า “พลังงานความเป็นเพศหญิง (Feminine Energy)”

พลังของของเพศ โดยธรรมชาติจะแสดงออกเป็นสองขั้วพลังงาน คือ พลังงานความเป็นเพศชาย (Masculine Energy) และพลังงานความเป็นเพศหญิง (Feminine Energy) แต่บทความนี้ จะทำความเข้าใจเฉพาะกับ พลังงานความเป็นเพศหญิง (ส่วนขั้วของพลังงานความเป็นเพศชาย จะอธิบายอีกบทความ ชื่อบทความว่า “พลังงานความเป็นเพศชาย ,Masculine Energy) เพื่อให้เข้าใจและมองเห็นภาพของความหมายของ “พลังความเป็นเพศหญิง หรือ Feminine Energy” จึงยกตัวอย่างจากหลากหลายเว็บไซต์ที่ได้ให้คำนิยามและความหมายเรื่องนี้ เช่น


“Feminine energy is a type of energy some individuals radiate, and it influences their attitude, their behavior, and how they carry themselves. Many describe it as a set of traits which are typical of highly feminine women: nurturing, soft, caring, playful, empathetic, compassionate, vulnerable.”

“พลังงานความเป็นผู้หญิงเป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่บางคนสำแดงออกมา และมีอิทธิพลต่อทัศนคติพวกเขา พฤติกรรมของพวกเขา และวิถีที่พวกเขาดำเนินชีวิต หลายคนอธิบายว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิง: การเลี้ยงดู, ความนุ่มนวล, ความห่วงใย, ความขี้เล่น, ความเห็นอกเห็นใจ, ความเข้าอกเข้าใจ, ความเปราะบาง”

อ้างอิงจากเว็บไซต์: https://thetrulycharming.com/feminine-energy/


อีกบางข้อความที่น่าสนใจที่ให้ความหมายของ พลังานความเป็นเพศหญิง (Feminine Energy) ได้เข้าใจมากขึ้น ใจความว่า

“Feminine Energy is all about connecting with nature. We are in absolute alignment with the universe, so we need to really listen and connect to nature, rather than go against it. We women, are healers, embodying divinity. Feminine energy is nurturing and caring, it holds the formless potential to accomplish everything that we have ever set our mind on.”

“พลังของความเป็นเพศหญิงคือการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เราอยู่ในแนวเดียวกันอย่างสมบูรณ์กับจักรวาล เราจึงต้องฟังและเชื่อมโยงกับธรรมชาติจริงๆ แทนที่จะต่อต้านมัน เราผู้หญิงเป็นเสมือนคนเยียวยา พลังอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธ์ พลังงานความเป็นเพศหญิงนั้น คือการหล่อเลี้ยงและการเอาใจใส่ มีศักยภาพที่ไร้รูปแบบในการบรรลุทุกสิ่งที่เราตั้งใจไว้”

อ้างอิงจาก หนังสือชื่อ “ Feminine Energy Awakening ” หน้า 10 , ผู้แต่งชื่อ Angela Grace (Tapping into your divine energy to heal your shame)


คำนิยามและความหมายที่นำมาอ้างอิงเสมือนเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์แต่ละคนและแชร์มุมมองผ่านตัวหนังสือ บทความนี้เช่นกัน ที่ผ่านมาผู้เขียนได้สัมผัสและอนุญาตให้พลังงานความเป็นเพศหญิงเข้ามาเบ่งบานในชีวิตเมื่อไม่นาน ซึ่งที่ผ่านมาตัวเองกดทับพลังงานนี้ไว้ ทำให้ชีวิตที่ผ่านมาเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานความเป็นเพศชาย(Masculine Energy) เต็มไปด้วยการคิดวิเคราะห์ ความเป็นผู้นำ การวางแผน แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ตัวเองใช้พลังงานแบบขาดความสมดุล

มันพบกับความสุขไม่แท้จริง ณ วันนี้ต้องขอบคุณตัวเองที่อนุญาตเปิดรับ อย่างน้อยก็ได้รับรู้ถึงพื้นฐานของความรู้สึก และการวางตัวในทางของตัวเองและเป็นความสุขที่พร้อมแบ่งปันความรู้ ต่อยอด ความสุขให้ผู้อ่านค่ะ ผู้เขียนก็จะให้คำนิยามของคำว่า พลังงานความเป็นเพศหญิง (Feminine Energy)จากประสบการณ์และการศึกษาค้นคว้ามา เช่นกัน ว่า“พลังงานความเป็นเพศหญิง คือ พลังงานที่เป็นส่วนหนึ่งภายในความรู้สึกของมนุษย์ทุกคน ซึ่งเป็นพลังงานที่มาจากสองขั้วพลังงานของ พลังงานความเป็นเพศชาย(Masculine Energy) และพลังงานความเป็นเพศหญิง(Feminine Energy)  , ซึ่งเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงถึงลักษณะที่คุณสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่อ่อนโยน บอบบาง ความสวยงาม  ความผ่อนคลาย  ความสงบ ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าอกเข้าใจ


คุณสัมผัสได้ถึงการเป็นผู้รับ (Receiver) เป็นพลังงานที่สัมผัสได้ถึง การเคลื่อนไหวไปอย่างช้าช้า สิ่งเหล่านี้ อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณนั้นอนุญาตให้พลังงานความเป็นเพศหญิงเข้ามาให้คุณสัมผัสมากน้อยแค่ไหน  พลังงานนี้มีวันหายไปหากคุณไม่ยอมรับ  เคารพ และรักษาความรู้สึกนี้ให้คงอยู่ โดยที่พลังงานอื่นจะเข้ามาแทนที่”


พลังงานความเป็นเพศ ไม่ได้เจาะจงว่า พลังงานนี้จะใช้ได้เฉพาะเพศนั้นๆ แต่พลังงานที่อธิบายในบทความนี้ เป็นการขยายความลักษณะต่างๆ ที่ธรรมชาติส่งมอบให้มาช้านาน เมื่อโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตให้คำนิยามที่ว่า มนุษย์ขึ้นมาและแยกลักษณะความเหมือนทางกายภาพที่เหมือนกัน ได้กำหนดสองลักษณะของเพศ คือลักษณะเพศชาย และลักษณะเพศหญิง


แต่พลังงานที่เราสัมผัสได้ที่ธรรมชาติให้เรามาช้านาน เป็นสองขั้วพลังงานที่มนุษย์เรากำหนดตามเพศ คือพลังงานความเป็นเพศชาย และพลังงานความเป็นเพศหญิงในตัวเรา อยู่ที่คุณอนุญาตพลังงานนั้นให้อยู่กับคุณหรือไม่ ในบางกลุ่มสังคมยังไม่สามารถเข้าถึงได้ถึงพลังงานสองขั้วนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มสังคมมาจากการกำหนดและการยอมรับในสังคมนั้นๆ แต่ไม่ใช่การยอมรับและอนุญาตจากตัวเรา บางครั้งคุณมาค้นพบตัวคุณเองเมื่อคุณเรียนรู้จากความผิดพลาด


เราต่างเกิดมาในสังคม วัฒนธรรม ต่างประเทศ ต่างภาษา ต่างการใช้ชีวิต ก็ย่อมแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ สิ่งที่ธรรมชาติมอบให้กับมนุษย์ ไม่เฉพาะทางกายภาพเท่านั้น แต่ธรรมชาติมอบพลังงานความเป็นเพศชายและเพศหญิง เพื่อให้คุณสัมผัสและนำไปใช้ด้วย เมื่อเราอยู่ในระดับพลังงานที่เท่ากัน การสื่อสาร การเชื่อมต่อ ความสัมพันธ์ ก็ย่อมเข้ากันได้ดี


ดั้งนั้น คุณจะใช้พลังงานความเป็นเพศหญิง (Feminine Energy) นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณ ปรับใช้กับสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ ปรับใช้กับกลุ่มสังคมที่คุณอยู่ ปรับใช้กับการแก้ปัญหา ปรับใช้กับการเจรจาต่อรอง ปรับใช้กับชีวิตรักของคุณ เหล่านี้เป็นแค่เบื้องต้น ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนพลังงานนี้ไปใช้กับคุณ บางครั้งคุณเจอสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้คุณรู้สึกหมดหวัง หมดพลัง ท้อแท้ ลองกลับมาที่จุดเดิมของตนเองที่ธรรมชาติส่งมอบให้เรา คือพลังงานความเป็นเพศหญิง พลังงานแห่งการเยียวยา พลังงานแห่งความผ่อนคลาย หรือพลังงานแห่งความสงบ ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไป สิ่งที่อยู่กับมนุษย์เราตลอดไปคือ พลังงานความเป็นเพศหญิง (Feminine Energy) และพลังงานความเป็นเพศชาย (Masculine Energy)ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • TikTok
bottom of page