top of page

ปลุกความเป็นตัวตนหรือพลังจิตวิญญาณในตัวคุณ (Spiritual Awakening)

(Spiritual Awakening)


“ปลุกพลังจิตวิญญาณจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณมาไม่ถึงจุดเปลี่ยน กล่าวถึงปลุกพลังจิตวิญญาณค่อนข้างละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง เพื่อที่จะให้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเข้าไปสัมผัสพลังงานภายในตัวคุณที่เป็นแก่นแท้ของความเป็นตัวตนของคุณ อุปสรรคของการเข้าไปสัมผัสพลังจิตวิญญาณคือ กรอบชีวิตที่คุณใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองอารมณ์ และความต้องการให้คนอื่นที่ปรารถนาอยากจะให้คุณเป็น

และสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มนุษย์สร้างขึ้นและควบคุมกลุ่มมนุษย์กันเอง หรือสิ่งที่คุณเลือกให้รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่จุดจุดหนึ่งและไม่อยากเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นเป็นความสุขชั่วคราวที่คุณปรารถนา แต่จะมีกลุ่มคนส่วนหนึ่งเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นหาตัวตนของตัวเอง ค้นหาความปรารถนาของตนเองอย่างแรงกล้าเพื่อหาทางออกให้ตนเองพบกับความสุขที่แท้จริง”

ทุกคนมีพลังจิตวิญญาณในตัวเองค่ะ บางคนเข้าถึงจิตวิญญาณและปลุกความเป็นจิตวิญญาณในตัวเองได้เร็ว บางคนต้องใช้เวลาหรืออาจจะเรียกว่าการเยียวยาเป็นเดือนหรือนานกว่านั้นหรืออาจจะค่อนปีก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับว่า


ประสบการณ์กับอดีตที่ผ่านมาได้สะสมความรู้สึกของคุณมากน้อยเพียงใด การที่จะเข้าถึงพลังจิตวิญญาณเสมือนเป็นการให้เวลาอยู่กับตนเอง สังเกตตัวเองโดยเฉพาะความรู้สึก จงให้ตัวเองเข้าถึงแก่นแท้ของจิตวิญญาณของตัวเองอย่างแท้จริง และยั่งยืน เพราะยุคสมัยนี้มีสิ่งยั่วยวนและดึงดูดจิตใจเรามากแหลือเกิน โน้มน้าวความรู้สึกของคุณให้สนใจสิ่งอื่นมากกว่าพลังภายในจิตใจตัวคุณเองที่ขับเคลื่อนตัวคุณหาความสุขอย่างแท้จริงให้คุณ

บทความนี้ผู้เขียน ได้แรงบันดาลใจจากตัวเองด้วยค่ะ ในการเดินทางของชีวิตที่มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เห็นความสำคัญถึงการตื่นหรือปลุกพลังจิตวิญญาณในตัวผู้เขียนเองค่ะ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง มุมมอง ทัศนคติ ใช้เวลาในการฝึก และเรียนรู้ทุกวัน วันละนิด วันละนิด ทำให้ต่อยอดที่อยากจะศึกษาและเป็นแนวคิด ไอเดียที่จะต่อยอดให้ผู้อ่านเช่นกันค่ะ ขอให้ผู้อ่านลองเปิดใจ ทำจิตใจให้สบายๆ โล่งๆ มาทำความรู้จักเกี่ยวกับ Spiritual Awakening

Spiritual Awakening หากแปลเป็นภาษาไทย บางคนก็อาจจะแปลว่า ปลุกพลังจิตวิญญาณ หรือแปลว่า การตื่นของจิตวิญญาณ หรือ การตื่นรู้ของจิตวิญญาณ ในบทความนี้ผู้เขียนจะให้คำแปลของคำว่า Spiritual Awakening แปลว่า ปลุกพลังจิตวิญญาณ

หลากหลายเว็บไซต์ที่ได้ศึกษากับความหมายของคำว่า ปลุกพลังจิตวิญญาณ (Spiritual Awakening) เช่น

Jim Tolles ได้เขียนบทความไว้น่าสนใจกับความหมาย ของ Spiritual Awakening (ปลุกพลังจิตวิญญาณ)ที่ยกมาเป็นตัวอย่างบางส่วน ว่า

“A spiritual awakening is the dissolving of the illusion that you are separate from oneness. In this profound experience of dissolving, your energy intelligently breaks down your sense of separation, typically starting with your ego. A spiritual awakening is realized throughout your body, heart, mind, and soul, but no sooner has that erupted than you are forced to see how limited you have been in so many regards. That bright light shining in the inner most depths of us asks us a potent question: “Now that we know the truth, will we clean up our home or will we try to ignore our illusions, pain, and misconceptions?”

“ปลุกพลังจิตวิญญาณคือ ตัวละลายของภาพลวงตาที่คุณคอยจะผุดภาพลวงตาขึ้น ออกจากภาพหนึ่งเดียวภายในความคิดคุณ

ตัวละลายของภาพลวงตาที่ว่านี้ พลังในตัวคุณ(แก่นแท้ของคำว่าสติ)จะยับยั้งความรู้สึกเป็นภาพลวงตาที่จะแยกจากกัน ซึ่งโดยปกติจะเริ่มมาจากความเป็นอัตตาหรืออีโก้(Ego)ของคุณ การตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นได้กับทั่วทั้งร่างกาย หัวใจ จิตใจ และจิตวิญญาณของคุณ ในไม่ช้าก็เร็วหากสิ่งนั้นปะทุขึ้นมันจะเป็นมากกว่า สิ่งที่คุณเคยถูกบังคับซึ่งให้เห็นว่าคุณถูกให้ข้อจำกัดในเรื่องต่างๆมากมายเพียงใดกับสิ่งที่คุณอยู่ แสงจ้าส่องประกายในส่วนลึกที่สุดของเราถามคำถามที่ทรงพลัง: “ตอนนี้เรารู้ความจริงแล้ว เราจะทำความสะอาดบ้านของเราหรือเราจะพยายามเพิกเฉยต่อภาพลวงตา ความเจ็บปวด และความเข้าใจผิดของเรา”

อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ให้ความหมายของคำว่า ปลุกพลังของจิตวิญญาณ (Spiritual Awakening)

“A Spiritual Awakening is a call to higher consciousness and deeper mental awareness. The process of spiritual awakening brings about personal transformation and a shift in one’s worldview. When someone goes through a spiritual awakening they experience a shift in their mental framework.”

“ปลุกจิตวิญญาณ คือเสียงเรียก ที่ตระหนักถึงการมีสติและลึกซึ้งเข้าไปข้างในจิตใจที่สูงขึ้น กระบวนการปลุกจิตวิญญาณทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและการเปลี่ยนแปลงในโลกทัศน์ของคนๆ หนึ่ง เมื่อมีคนผ่านการปลุกจิตวิญญาณ พวกเขาก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงในกรอบความคิดของพวกเขา”

อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ได้ให้ไอเดียเกี่ยวกับความหมายของคำว่า ปลุกพลังจิตวิญญาณ (Spiritual Awakening)

“The notion of the spiritual awakening has been around for centuries and can be observed in a variety of cultures and religions around the world. Call it “nirvana”; call it “enlightenment”; call it “bliss”; a spiritual awakening begins the moment a person can step back and “awake” to their life with a new sense of being in this world.

Spiritual awakenings can be mildly unnerving at first, as they often cause us to grapple with questions like, Who am I, and why am I here? But there can also be a certain element of wonder and excitement when we find ourselves suddenly feeling very much alive.

The idea of the spiritual awakening was popularized in the Western world by famed psychiatrist Carl Jung (who described the process as coming back to the original Self), but the experience of rising to a higher state of consciousness has always been an intrinsic part of what it means to be human.”


“แนวคิดเรื่องการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณมีมานานหลายศตวรรษและสามารถสังเกตได้ในหลายวัฒนธรรมและศาสนาทั่วโลก เรียกมันว่า “นิพพาน”; เรียกมันว่า “การตรัสรู้”; เรียกมันว่า “ความสุข”; การตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณเริ่มต้นขึ้นในขณะที่บุคคลสามารถยอมถอยหลัง(เข้าใจง่ายๆ คือกลับมาตั้งหลักก่อน)และ “ตื่น” สู่ชีวิตด้วยความรู้สึกใหม่ของการอยู่ในโลกนี้

การตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณอาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจในตอนแรก เนื่องจากมักทำให้เราต่อสู้กับคำถามเช่น ฉันเป็นใคร และทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ แต่อาจมีองค์ประกอบของความประหลาดใจและความตื่นเต้นบางอย่างเช่นกันเมื่อเราพบว่าตัวเองรู้สึกมีชีวิตชีวามากในทันใด


แนวความคิดเรื่องการปลุกพลังจิตวิญญาณได้รับความนิยมในโลกตะวันตกโดยจิตแพทย์ชื่อดัง คาร์ล จุง (ผู้บรรยายถึงกระบวนการนี้ว่าเป็นการกลับมาสู่ตัวตนเดิม) แต่ประสบการณ์การขึ้นสู่สภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นนั้นเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่มีมาโดยตลอด มันหมายถึงการเป็นมนุษย์”

อ้างอิงจากเว็บไซต์ : https://www.mindbodygreen.com/articles/spiritual-awakening

เหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งได้นำมาเป็นแนวคิดที่อธิบายเกี่ยวกับ Spiritual Awakening (ปลุกพลังจิตวิญญาณ) ผู้เขียนจะให้ข้อสรุปเป็นแนวคิดหรือแนวทาง และมาจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสพลังจิตวิญญาณภายในตัวเอง

ปลุกพลังจิตวิญญาณ คือยกระดับการสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจเพื่อที่จะให้ความรู้สึกหรือพลังงานที่เป็นหนึ่งเดียวในตัวคุณขับเคลื่อนและพร้อมกันนั้นคอยปกป้องความปรารถนาอย่างแรงกล้าของคุณที่คุณจะให้มันเกิดขึ้น ได้ค้นพบความสุขของคุณอย่างแท้จริง ซึ่งคุณต้องเผชิญกับภาวะพลังงานความรู้สึก อารมณ์ ภายในตัวคุณเองเพื่อเข้าใจหรือต่องรองกับพลังงานภายในของคุณ ความคิดที่คุณสร้างภาพลวงตาให้คุณเอง วันนึงความคิดของคุณจะคอยสร้างภาพลวงตามากมายเหลือเกิน ขอแค่คุณคิดอะไรสักอย่างขึ้นมา และคุณต้องเผชิญกับพลังความรู้สึก อารมณ์ ภายนอกเช่นกัน จากภายนอกคือสภาพแวดล้อมของคุณ ผู้คนรอบข้างคุณ ที่จะคอยโน้มน้าวความรู้สึกของคุณและคุณต้องทำความเข้าใจและต่อรองกับพลังความรู้สึกเหล่านั้น

มนุษย์เรามีความปรารถนาในชีวิตที่ต่างกัน การตื่นขึ้นหรือการปลุกพลังจิตวิญญาณ จะไม่เกิดขึ้นกับทุกคน เป็นเสมือนทางเลือกที่ความคิดของคุณสร้างภาพลวงตาให้คุณ แล้วคุณเป็นคนที่ตัดสินใจว่าจะเลือกที่จะสัมผัสถึงความเป็นจิตวิญญาณ ที่เป็นความรู้สึกลึกๆภายในจิตในของคุณหรือไม่ เมื่อคุณได้สัมผัสถึงพลังจิตวิญญาณในตัวคุณย่างแท้จริงคุณจะค้นพบความเป็นตัวตนของคุณ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของคุณ ความสุขที่แท้จริงของคุณดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • TikTok
bottom of page