top of page

Soulmate หรือ เนื้อคู่ คือ อะไร

(What’s a Soulmate?)


“Soulmate เป็นคำที่เราให้ความเห็นที่ตรงกันว่า “เนื้อคู่” ในมุมมองของความสัมพันธ์ที่เป็นคนรัก เราต่างผ่านการพบเจอคนที่เราคิดว่า “ ใช่” มาเติมเต็มในชีวิตให้นานที่สุด แต่บางครั้ง เวลาเปลี่ยน ยุคสมัยเปลี่ยน การเต็มเติมของชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันเพราะเรายังไม่ได้รับรู้ถึงแก่นแท้ความรู้สึกของเราเองว่า “เราต้องการอะไร” ในระหว่างทางชีวิตที่เราเดินทางเราต่างต้องการเพื่อนร่วมทาง ที่อาจจะเป็นในลักษณะเป็นเพื่อน ครอบครัว และ Soulmate หรือเนื้อคู่”


“โดยเฉพาะ Soulmate หรือ เนื้อคู่ ที่เราต่างปรารถนาและจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้ค้นหาตัวตนของตัวเองด้วยเช่นกัน เจอคนที่เราคิดว่า “น่าจะใช่” และอนุญาตให้เข้ามาในชีวิตเราทำให้หลายๆสิ่งหลายๆ อย่างจุดประกาย การเป็น Soulmate หรือเนื้อคู่ มีหลากหลายไลฟ์สไตล์ อยู่ที่ความพึงพอใจของกันและกัน แต่ผลลัพธ์ที่เราต้องการคือ ความเป็นหนึ่งเดียวของกันและกัน มาเข้าใจคำนิยามของ Soulmate หรือ เนื้อคู่ ของคุณได้ที่นี่ค่ะ”

ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจในการเขียนบทความนี้ จากประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อน และคนรู้จัก เข้าใจแหล่ะว่า เราต่างเผชิญประสบการณ์ เจอ “คนรัก” ที่แตกต่างกัน เราต่างให้คำนิยามของคำว่า Soulmate หรือเนื้อคู่ แตกต่างกันไปเช่นกัน ให้บทความนี้เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้มุมมอง ต่อยอดไอเดีย กับผู้อ่านเช่นกันที่จะให้เข้าใจในธรรมชาติของ Soulmate หรือเนื้อคู่ มากขึ้น

หลากหลายเว็บไซต์และหนังสือ ได้ให้ความหมายของ Soulmateหรือเนื้อคู่ ที่แตกต่างกัน ที่คล้ายกันคือการเชื่อมต่อความรู้สึกที่ลึกซึ้งของความเป็นจิตวิญญานของบุคคลสองคน ที่มีความผูกพันกันและกัน หล่อหลอมความรู้สึกจนกลายมาเป็น “ความรัก (Love) “


“Soulmate usually refers to a romantic or platonic partner, with the implication of an exclusive lifelong bond. It commonly holds the connotation of being the strongest bond with another person that one can achieve. It is commonly accepted that one will feel ‘complete’ once they have found their soulmate, as it is partially in the perceived definition that two souls are meant to unite.”

เนื้อคู่” มักจะหมายถึง คู่รักที่โรแมนติกหรือสงบโดยมีความหมายถึงสิ่งที่พิเศษถึงความผูกพันตลอดชีวิต โดยทั่วไปจะมีความหมายแฝงของการเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่สุดกับบุคคลอื่นที่สามารถบรรลุผ่านไปได้ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าคนๆ หนึ่งจะรู้สึก ‘สมบูรณ์’ เมื่อพวกเขาได้พบเนื้อคู่ของพวกเขาแล้ว เนื่องจากบางส่วนอยู่ในคำจำกัดความที่รับรู้ได้ว่าจิตวิญญาณทั้งสองมีจุดมุ่งหมายที่จะรวมกันเป็นหนึ่ง”


Soulmate หรือ เนื้อคู่ เมื่อสองความรู้สึกที่ลึกซึ้งมาเจอกัน จนกลายเป็นความรัก ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ยกระดับ ความพึงพอใจ ความยินดีที่จะให้อีกฝ่ายมีความสุข มีเว็บไซต์หนึ่งได้ให้คำนิยาม ของ Soulmate ที่น่าสนใจเช่นกัน ใจความว่า

“a soulmate is someone who you feel deeply connected to, but not in a dependent or needy way. The guiding principle in a relationship between soulmates is that needs are equally met because a soulmate relationship should challenge you to move from selfishness to giving.”

เนื้อคู่คือคนที่คุณรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้ง แต่ไม่ใช่ในลักษณะที่ต้องพึ่งพาหรือขัดสน หลักการชี้นำในความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อคู่คือความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเท่าเทียมกันเพราะความสัมพันธ์ของเนื้อคู่ควรท้าทายให้คุณเปลี่ยนจากความเห็นแก่ตัวไปสู่การให้”


Soulmate หรือ เนื้อคู่ บางครั้งคุณสัมผัสได้ถึงความคุ้นเคย ความสนิทสนม หรือมีพฤติกรรมคล้ายๆกัน ที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา พลังงานความรู้สึกที่เป็นแก่นแท้ของกันและกัน เพื่อที่จะเติมเต็มให้กัน อีกหนึ่งใจความที่นิยามของ Soulmate หรือ เนื้อคู่ โดย มีใจความว่า

A Soulmate is someone you share a soul connection with it is a person who your soul recognizes as a partner, a friend, a confidante. But contrary to popular belief, a soulmate may not always share a romantic connection with you. If you have ever looked at your best friend and thought “wow”. I love this idiot enough to go to the moon and back for them I will take on the world for them and never let anyone hurt them”. You just may have found your soulmate in your best friend”

เนื้อคู่คือ คนที่คุณแบ่งปันความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณด้วย ซึ่งก็คือคนที่เป็นอีกจิตวิญญาณหนึ่งของคุณ ที่จำได้เหมือนว่าเป็นหุ้นส่วนชีวิต เพื่อน คนสนิท แต่ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม เนื้อคู่อาจไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับคุณเสมอไป หากคุณเคยมองเพื่อนสนิทของคุณและคิดว่า “ว้าว” ฉันรักคนงี่เง่าคนนี้มากพอที่จะไปดวงจันทร์และกลับไปหาพวกเขา ฉันจะดูแลโลกนี้เพื่อพวกเขาและจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพวกเขา” คุณอาจจะพบเนื้อคู่ของคุณในเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ”


คนสองคนต่างมาจากชีวิตที่ผ่านประสบการณ์ที่ต่างกัน เมื่อมาพบเจอกันเป็นเสมือนจุดเริ่มต้น สิ่งที่คล้ายกัน ความพึงพอใจจะทำให้เราเสริมความรู้สึกนั้นให้กันและกัน ในทางตรงกันข้ามเกิดความต่างเป็นจุดเริ่มต้นความไม่ตรงกัน ที่นำไปสู่การปรับ เพื่อให้อยู่ในจุดที่เราเข้าใจซึ่งกันและกัน

อีกหนังสือเล่นหนึ่งที่ได้อ่านมาและศึกษา ชื่อ Twin Flames & Soulmates ผู้แต่ง ชื่อ Luna & Sol (หน้า 1- 25 )

มีใจความหนึ่งที่น่าสนใจและให้มุมมองที่น่าคิดเช่นกัน ใจความว่า

“We all have Souls, and when we encounter other souls in our lives, the friction of two energy forces colliding with such intimacy and vulnerability can create intriguing and challenging effect. Some souls will feel as though they’ve known each other for lifetimes, some will clash, and some will feel at ease with the other person’s company.”

เราทุกคนต่างก็มีจิตวิญญาณของตัวเอง และเมื่อเราพบกับจิตวิญญาณอื่น เข้ามาในชีวิตของเรา การเสียดสีของพลังงานสองชนิดที่ปะทะกันราวดั่งความใกล้ชิดและความเปราะบางเช่นนี้ สามารถสะท้อนกลับที่จะสร้างสิ่งน่าสนใจและความท้าทายได้ จิตวิญญาณบางคนจะรู้สึกราวกับว่าพวกเขารู้จักกันมาตลอดชีวิต บางคนจะปะทะกัน และบางคนจะรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ร่วมกับอีกฝ่าย”


ผู้เขียน เคารพในทุกทุกความรักที่เกิดขึ้นกับทุกคนค่ะ มนุษย์เราเกิดมาบนโลกใบนี้ เราต่างมีประสบการณ์ที่เรียกว่า “ความรัก” ที่พลังงานนี้ ให้คนสองคนได้รู้จักกัน พลังงานนี้อาจจะอยู่ด้วยกันเป็นเดือน เป็นปี ไม่ว่านานแค่ไหน การได้มารู้จักกันคุณได้เรียนรู้ ได้เข้าใจในตัวคุณว่า “คุณต้องการอะไร” เพื่อที่ธรรมชาติจะให้คุณได้เป็นตัวตนของคุณ จนวันหนึ่งเวลาและจังหวะที่เหมาะสมได้มาพบคู่แท้ของคุณจริงๆ พลังงานของ Soulmate หรือเนื้อคู่ อาจจะมาเจอด้วยแรงพลักจากอีกคนแต่อีกคนดึงดูดพลังานนั้นไว้อยู่ หรือ อาจจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดกันเมื่อเจอกันครั้งแรก หรือเป็นพลังงานที่ค่อยๆดึงดูดซึ่งกันและกัน


ไลฟ์สไตล์ แต่ละคนแตกต่างกันออกไป รูปแบบของความรัก การใช้ชีวิตกับคนรักของคุณ ก็ย่อมแตกต่างกันไป เส้นทางของความรักเราต่างเผชิญสองสิ่งคู่กัน คือ ความสุขและความทุกข์ คู่กันไป ขัดเกลาความรู้สึกของกันและกัน เพื่อให้เป็นแก่นแท้และเป็นหนึ่งจากทั้งสองฝ่าย แต่เรามีความความรู้สึกเดียวกันเมื่อเรามีพลังงาน “ความรัก” ที่จะอยู่ด้วยกันไปให้ตลอด และธรรมชาติได้ให้เรามา กับคำว่า Soulmate หรือ เนื้อคู่ คือ การดึงดูดพลังงานที่คล้ายกัน คุ้นเคย สนิทสนม จนรวมเป็นหนึ่ง


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • TikTok
bottom of page