top of page

Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)


Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

หลายบทความที่กล่าวถึงพลังงาน(ความรู้สึก)ความเป็นเพศในร่างกายของเราที่ทรงพลังมาก หากคุณเข้าใจและรู้ทันพลังงาน(ความรู้สึก)นี้ ที่มีทั้งพลังงานความเป็นเพศชาย(Masculine Energy)และพลังงานความเป็นเพศหญิง(Feminine Energy) บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับพลังงานของความเป็นเพศชายโดยเฉพาะที่จะอธิบายความหมาย มีลักษณะและ สไตล์ของความเป็นเพศชายและจะนำไปใช้อย่างไร

“ผู้เขียนเชื่อและเข้าใจว่าเราต่างมีพลังงานความเป็นเพศในร่างกายอยู่สองขั้ว เหมือนหยินและหยางโดยแต่ละขั้วจะตรงข้ามกัน ถ้าคุณนำทั้งสองพลังงานนี้ ไปปรับใช้กับสถานการณ์ กับผู้คนได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวันของคุณ หากมองในอีกมุมมอง พลังงานเป็นเสมือนความรู้สึกภายในก่อนที่จะประมวลผลจากความคิดของคุณ แล้วส่งมอบสู่การแสดงออกหรืออากัปกิริยาที่คุณจะแสดงออกมาแล้วหรือที่เรียกว่า How to (ฮาวทู)ที่เป็นการแสดงออกแบบสำเร็จรูปว่าจะแสดงอากัปกิริยาอย่างไร กับคนที่คุณสื่อสาร แต่พลังงานเป็นความรู้สึกข้างในของคุณที่ช่วยให้คุณคิดและประมวณผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนที่คุณตัดสินใจจะลงมือทำหรือแสดงออกมานั่นเอง”

Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

ผู้เขียนได้แรงจูงใจที่จะเขียนบทความนี้ เพื่อต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจพลังงานความเป็นเพศชายมากขึ้น ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และผู้เขียนได้แรงบันดาลใจจากจากเว็บไซต์ http://www.subconciousservant.com และยูทูปเบอร์ชาวต่างประเทศ ชื่อ Wise Thinker และ อีกช่องยูทูปชื่อ Clark Hegley และอีกช่องยูทูปชื่อ Casey Zander ผู้เขียนได้รวบรวมและศึกษาค้นคว้า กรั่นกรองเป็นไอเดียและนำมาเขียนเป็นบทความนี้ เพื่อต่อยอดความคิดให้ผู้อ่านทุกท่าน เป็นอีกมุมมองหนึ่ง ที่อยากเข้าถึงและรู้ทันถึงพลังงานความเป็นเพศชายที่แท้จริง ผู้อ่านลองเปิดใจ ให้บทความนี้เสมือนเป็นไกด์ไลน์(Guideline)และไอเดีย ต่อยอดความคิดให้กับคุณ ระหว่างอ่านให้ผู้อ่านผ่อนคลาย ในมุมสงบเพื่อเพิ่มอรรถรสในการอ่าน


Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

จะให้คำนิยามของคำเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น โดยให้คำว่า พลังงาน คือ ความรู้สึกภายในร่างกายก่อนที่ความคิดจะประมวลผลออกมาสู่การแสดงออก, เพศชาย คือ ลักษณะเสมือนผู้ชาย, เพศหญิง คือลักษณะเสมือนผู้หญิง


Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

Masculine Energy หรือที่เรียกว่าพลังงานความเป็นเพศชาย หมายถึงพลังานของเพศที่สื่อถึงความเป็นผู้ชาย ลักษณะ และไลฟ์สไตล์ การคิดที่ค่อนไปในแนวตรรกะ วิชาการ ความทะเยอทะยาน การไขว่คว้าเพื่อให้บรรลุผล และสื่อถึงการขับเคลื่อนที่คล่องแคล่ว พละกำลัง การโฟกัส เป็นในลักษณะที่เป็นเส้นตรง ถ้ามองในมุมมองของการสืบพันธุ์อสุจิสื่อถึงความเป็นเพศชาย และรังไข่สื่อถึงความเป็นเพศหญิง สัญชาตญานของอสุจิจะเคลื่อนไหว(Action) เพื่อที่จะเดินทางให้ไปถึงเป้าหมายคือรังไข่เพื่อสืบพันธุ์


Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

ลักษณะความเป็นเพศชาย เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นในมุมมองของลักษณะพลังงานความเป็นเพศชาย ถ้าเป็นลักษณะ

-การคิด พลังงานความเป็นเพศชายจะคิดค่อนข้างแนวตรรกะ วิชาการ ความเป็นเหตุและผล


Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

ความรู้สึก เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นแบบทางการ ระเบียบ กฏเกณฑ์ เข้ามาเกี่ยวข้อง จะผลถึงความรู้สึกไปกับสถานการณ์เช่นกัน บางครั้งสถานการณ์ค่อนข้างเครียด การควบคุม ความรู้สึกจะเป็นในลักษณะอารมณ์ที่กดดันความรู้สึก อารมณ์โกรธ โมโห ใจร้อน ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างร้อน ผลพวงจากอารมณ์เหล่านี้ทำให้อารมณ์อื่นร่วมเข้ามาด้วยคือ ความเครียด ตำหนิคนอื่น ดูถูกเหยียดหยามคนอื่น อิจฉาริษยา ซึ่งอารมณ์เหล่านี้มีผลมาจากความต้องการของพลังงานความเป็นเพศชายที่ต้องการโฟกัสเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งแล้วขาดความสมดุลเลยทำให้เกิดอารมนี้ขึ้นมา แต่ถ้าคุณยืดหยุ่นโดยใช้พลังงานความเป็นเพศหญิงเข้ามาปรับร่วมด้วย อารมณ์เหล่านี้ก็จะลดลง


Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

-รูปร่าง พลังงานความเป็นเพศชายแสดงถึงความแข็งแกร่งของร่างกาย มีร่างกายที่กำยำล่ำสัน เพื่อแสดงถึงพละกำลัง หากลองย้อนเวลาสมัยดึกดำบรรพ์ พลังงานความเป็นเพศชายกับผู้ชายก็จะนึกถึง ผู้นำเผ่าพันธุ์ นักรบ นายพรานป่า ผู้ออกล่าสตว์

Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

-การแสดงออก พลังงานความเป็นเพศชายจะแสดงออกถึงการบรรลุผล การไขว่คว้า การเป็นผู้นำ การเป็นฮีโร่ การเป็นผู้ให้ คามทะเยอทะยาน ความแน่วแน่


Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

ไลฟ์สไตล์ของพลังงานความเป็นเพศชายพลังงานความเป็นเพศมีสองขั้วคือพลังงานความเป็นเพศชายและเพศหญิงที่ไม่ได้อยู่กับเพศใดเพศหนึ่ง แต่พลังงานนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน สามารถที่จะให้พลังงานความเป็นเพศได้ตลอดเวลามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์และอารมณ์ ความรู้สึกของคนคนนั้น เมื่อใช้บ่อยๆก็จะกลายเป็นนิสัยส่วนตัว มองอีกมุมองหนึ่งถึงความเข้มข้นของพลังงานความเป็นเพศชายโดยแบ่งออกเป็น 4 แบบ


Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

พลังงานความเป็นเพศชาย 50/50ไม่ว่าหญิงหรือชายหากใช้พลังงานความเป็นเพศชาย 50/50 คิดเป็น เปอร์เซ็น ก็คือ 50 % ที่เป็นพลังงานความเป็นเพศชาย จะเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบชิลๆ ความกระตือรือร้น ระดับปานกลาง เป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำ เป็นไลฟ์สไต์ที่ ผสมผสานของพลังงานความเป็นเพศหญิงและพลังงานความเป็นเพศชาย เพื่อให้เกิดความสมดุลของพลังงาน


Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

พลังงานความเป็นเพศชาย 70/30 สำหรับพลังงานความเป็นเพศชาย 70/30 คิดเป็นเปอร์เซ็น 70 % ที่เป็นพลังงานความเป็นเพศชาย จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ มีความเป็นผู้นำ ปรับและยืดหยุ่นกับอารมณ์ของตัวเองได้ดี และสถานกานณ์ได้ดี


Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

พลังงานความเป็นเพศชาย 90/10 สำหรับพลังงานความเป็นเพศชาย 90/10 คิดเป็นเปอร์เซนต์ 90 % ที่เป็นพลังงานความเป็นเพศชาย เป็นไลฟ์สไตล์ที่ความเป็นผู้นำที่สูง ความตั้งใจ ความแน่วแน่สูงมาก มีความเป็นทิฐิสูง เหมือนตัวเองถูกต้องเสมอ


Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

พลังงานความเป็นเพศชาย 100/0 สำหรับพลังงานความเป็นเพศชาย 100/0 คิดเป็นเปอร์เซ็น 100 % ที่เป็นพลังงานความเป็นเพศชาย เป็นไลฟ์สไตล์ที่เจ้าระเบียบ ทุกอย่างต้องตรงเป๊ะ สร้างกฏระเบียบให้ตัวเอง ลองนึกถึงการฝึกเทรนด์ทหาร ที่ต้องเป็นระเบียบเกือบตลอดเวลาในระหว่างการฝึก


Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)
"เราทุกคนสามารถที่จะใช้พลังงานความเป็นเพศชายได้ตลอด และหากคุณรู้จักนำไปปรับและยืดหยุ่นโดยที่คุณเห็นความเหมาะสมของสถานกานณ์ พลังงานนี้จะใช้ได้ผลดีกับเพศชายที่เป็นสัญชาตญานอยู่แล้ว ในส่วนของผู้หญิงก็สามารถนำพลังงานความเป็นเพศชายไปใช้ได้เหมือนกัน อยู่ที่ว่าคุณจะใช้อย่างไร โดยคุณอาจจะคำนึงถึงคนที่คุณสื่อสารด้วยว่าเขาแสดงอากัปกิริยาแบบไหน เป็นเพศชายหรือเพศหญิง อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร คุณสามารถปรับพลังงานของคุณไปกับสถานการณ์ให้เหมาะสมจะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม เสมือนคุณสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้ "
Masculine Energy (พลังงานความเป็นเพศชาย)

พลังงานความเป็นเพศชาย เกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งพลังงานที่เป็นความรู้สึกภายในร่างกายคุณก่อนที่จะแสดงออกมา พลังงานนี้ค่อนข้างเป็นวิชาการ ตรรกะ ความทะเยอทะยาน การไขว่คว้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อเทียบกับพลังงานความเป็นเพศหญิงที่จะอ่อนโยน นุ่มนวล ผ่อนคลาย การเยียวยา การหล่อเลี้ยง บทความนี้เป็นเสมือนไกด์ไลน์(guideline) ที่จะให้คุณเข้าใจและเข้าถึงพลังงานความเป็นเพศชาย รู้ทันถึงพลังงานความรู้สึกของคุณเอง และผู้อื่น และนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ คุณอาจจะไปปรับใช้กับการทำงาน ปรับใช้กับกลุ่มสังคมของคุณ หรือกลุ่มคน แล้วคุณจะสามารถจัดการกับสถานการณ์นั้นได้Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • TikTok
bottom of page