top of page

ลักษณะทั้ง 5 ประการนี้สามารถช่วยให้คุณโน้มน้าวใจตัวเองได้ง่ายขึ้น

(These 5 characteristics can help you persuade yourself more readily)


ลักษณะทั้ง 5 ประการนี้สามารถช่วยให้คุณโน้มน้าวใจตัวเองได้ง่ายขึ้น key is words

สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในแต่ละวันกับตัวคุณ ไม่ว่า จะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน เป็นต้น  ก็จะมีเรื่องให้คุณได้แสดงตัวตนของคุณออกมาในเหตุการณ์นั้นๆ ก่อนที่คุณจะแสดงออกมา ก็จะมีหลายปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ คู่สนทนาของคุณ (คุณรับรู้ถึงการแสดงออกของเขา) สภาวะแวดล้อม (สถานที่ที่คุณเผชิญอยู่) ลำดับต่อไปอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะ ให้เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรหากคุณลองใช้ 5 คุณลักษณะนี้ จะทำช่วยให้คุณควบคุมตัวเองได้ผลมากขึ้น จากเหตุการณ์ที่คุณเผชิญอยู่

ลักษณะทั้ง 5 ประการนี้สามารถช่วยให้คุณโน้มน้าวใจตัวเองได้ง่ายขึ้น key is words

1.ไม่มีความโน้มเอียงกับอารมณ์ของตัวเอง

อารมณ์ของคนเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะสื่อสารและแสดงออกมาในรูปลักษณ์ภายนอกของคุณ โดยที่คุณยังไม่ได้พูดออกมาก็ได้ อารมณ์ในเชิงบวก เช่น แสดงความดีใจ มีคามสุข ยินดีกับผู้อื่น ให้กำลังใจ เป็นต้น และอารมณ์ในเชิงลบ เช่น ความเกลียดชัง อิจฉาริษยา กลัว พยาบาท เป็นต้น ถือว่าสองอารมณ์นี้ มีอิทธิพลต่อการควบคุมตัวคุณเอง หากคุณขาดการควบคุมอารมณ์เหล่านี้แล้ว  แทนที่คุณจะได้ผลลัพธ์ในทางที่ดีกับคุณ แต่ส่งผลเสียกับคุณกลับมา

“ไม่เว้นแม้แต่อารมณ์ในเชิงบวกที่คุณคิดว่าดีแล้ว แต่ถ้าคุณแสดงออกที่มากเกินไป ย่อมไม่เกิดผลดีแน่นอน เพราะบางคน ที่คุณจะสื่อสารออกไปให้กับผู้รับ เขาอาจจะผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วก่อนคุณก็เป็นได้  คุณควรวางตัวที่จะไม่โน้มเอียงกับอารมณ์ของคุณเอง”
ลักษณะทั้ง 5 ประการนี้สามารถช่วยให้คุณโน้มน้าวใจตัวเองได้ง่ายขึ้น key is words

2.ควบคุมความคิดเท่ากับควบคุมตัวคุณเอง

ความคิดเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของคุณ คุณสามารถใช้ลิขิตโชคชะตาของคุณ ความคิดจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณป้อนข้อมูลเข้าไปให้กับคุณ หากคุณยอมรับข้อเสนอแนะจากความคิด แล้วคุณลงมือกระทำ คุณก็จะได้ผลลัพธ์จากการที่คุณควบคุมความคิดที่อยากให้เป็นตามข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จ และคนที่ประสบความล้มเหลวก็มาจากส่วนหนึ่งที่คุณควบคุมความคิด ที่คุณอยากให้เป็นนั่นเอง

ลักษณะทั้ง 5 ประการนี้สามารถช่วยให้คุณโน้มน้าวใจตัวเองได้ง่ายขึ้น key is words

3.กระตุ้นจินตนาการและกระตือรือร้นของตัวคุณเอง

ตราบใดที่คุณยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องเป็นไปได้ และในขณะเดียวกันคุณก็จะเจออุปสรรคหลายๆอย่างที่เข้ามารบกวนคุณ เช่นจากการวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้าง การตำหนิติเตียนว่าเป็นไปไม่ได้


เหล่านี้เป็นเหมือนสิ่งกีดขวางในระหว่างทางของเป้าหมายคุณในแต่ละก้าวที่คุณจะต้องข้ามผ่านไปให้ได้ ดังนั้น คุณจะเสียเวลากับการตอบโต้ หรือคุณจะกระตุ้นตัวคุณเองด้วยการสร้างจินตนาการและกระตือรือร้น จนผลักดันให้คุณลงมือทำ และคุณก็ได้เห็นผลลัพธ์ ซึ่งให้เป็นผลลัพธ์ที่คุณไม่จำเป็นต้องโต้ตอบกลับ แต่คุณทำมันได้ด้วยการควบคุมตัวคุณและทำผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นแล้ว

ลักษณะทั้ง 5 ประการนี้สามารถช่วยให้คุณโน้มน้าวใจตัวเองได้ง่ายขึ้น key is words

4.จัดการความคิดของคนอื่นในทางที่เป็นไปได้

ความคิดของคนอื่นหรือข้อเสนอแนะเป็นเสมือนมุมมองที่ต่างจากคุณออกไป ซึ่งคุณจำเป็นต้องพิจารณาก่อนว่า สิ่งที่เสนอแนะช่วยผลักดันให้เป้าหมายของคุณสำเร็จและเป็นไปได้ หรือเสนอแนะที่จะขัดขวางกับเป้าหมายของคุณจนคุณคุณต้องล้มเลิกเป้าหมายไป คนที่ควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดี จะไม่สบประมาทคนอื่น ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไป และไม่เกลียดชังกับคนที่เสนอแนะหรือไม่เห็นด้วยกับคุณ แต่จะพยายามเข้าใจเหตุผลและเลือกในทางที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเอง

ลักษณะทั้ง 5 ประการนี้สามารถช่วยให้คุณโน้มน้าวใจตัวเองได้ง่ายขึ้น key is words

5.กฎแห่งการตอบแทน

สิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกัน การที่คุณจะเป็นเจ้าของกฎนี้ คุณต้องยอมแลกกับการควบคุมตัวเอง อย่างเด็ดขาด ต้องเรียนรู้ที่จะรับเอาความคิดต่างจากคนอื่น ซึ่งบางครั้งอาจจะยั่วยุอารมณ์คุณให้ตอบโต้กลับ อันจะเป็นผลให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก  แต่คุณเลือกที่จะควบคุมตัวคุณเองที่ไม่ตอบโต้ คุณยังคงรักษาความใจเย็น ความสงบและความร่าเริงเบิกบานใจเอาไว้ได้ และคุณได้แสดงเหตุผลตามปกติ โดยไม่ยอมให้อารมณ์คนอื่นมาควบคุมคุณได้ ยิ่งจะทำให้คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

ลักษณะทั้ง 5 ประการนี้สามารถช่วยให้คุณโน้มน้าวใจตัวเองได้ง่ายขึ้น key is words

หากคุณควบคุมตัวเองได้คุณก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ นั้นๆได้เช่นกัน ทั้งยังจะสามารถควบคุมโชคชะตาของคุณด้วย เข้าใจแหล่ะว่าการควบคุมตัวเองอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะกว่าคุณจะผ่านไปได้ในแต่ละวัน ตัวคุณก็รับรู้ความคิดจากคนอื่นและความคิดจากตัวคุณเองด้วย ที่คอยป้อนข้อเสนอแนะให้ซึ่งหากคุณยอมรับนำไปใช้ไม่เหมาะสมแล้ว อาจจะทำให้สถานการณ์นั้นย่ำแย่ลงไปได้  แต่อีกประการหนึ่งคือ ความสมดุล และ ความสมเหตุสมผลในการควบคุมตัวคุณเอง  ย่อมจะช่วยแก้สถานกานณ์นั้นให้ดีขึ้นได้ จำเป็นที่คุณจะต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เสมือนว่าเหตุการณ์ที่เข้าแต่ละวันเป็นบททดสอบให้คุณได้เรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองนั่นเอง


Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • TikTok
bottom of page