top of page

4 สิ่งนี้นำมาสร้างระบบนิเวศใหม่ให้ตัวเองในยุคปัจจุบัน

"These 4 things lead to creating a new digital ecosystem for yourself in this era"


4 สิ่งนี้นำมาสร้างระบบนิเวศใหม่ให้ตัวเองในยุค 2021

ระบบนิเวศ โดยรวมจะนึกถึงวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติ ที่มีขั้นตอนการดำเนินเป็นวงจรที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันและในช่วงเวลานั้นๆ สังคมมนุษย์เราเช่นกันเป็นหนึ่งในระบบนิเวศ ซึ่งระบบนิเวศจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจนกระทั่งเกิดเป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ที่มนุษย์แต่ละยุคไม่ถือปฏิบัติ การใช้ชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยปัจจัยจากภาพแวดล้อมในระบบนิเวศเปลี่ยนไป อาจจะหมายถึงความขาดและความเกินของธรรมชาติรวมถึงมนุษย์ เมื่อถึงเวลาจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกับสภาพแวดล้อมใหม่ของระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในช่วงเวลานั้นๆ

4 สิ่งนี้นำมาสร้างระบบนิเวศใหม่ให้ตัวเองในยุค 2021

ก่อนที่จะเขียนบทความนี้ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “.เรื่องเล่าจากร่างกาย”ของนพ.ชัชวาล เกียรติขจรธาดา ท่านเขียนได้น่าสนใจมากที่จุดประกายไอเดียในบทความนี้ กับข้อความที่ว่า

“เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนก็เกิดระบบนิเวศใหม่ ที่ยังไม่มีใครเข้าไปทำมาหากิน วิกฤติจึงเปลี่ยนเป็นโอกาสของคนที่จะไปหากินในระบบนิเวศใหม่นี้ เมื่ออาหารที่กินมีพลังงานสูงขึ้น ข้อจำกัดแรกของการมีสมองที่ต้องการพลังงานสูงถูกก้าวข้ามไป”

จริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนมีความสามารถหรือความถนัดที่ซ่อนอยู่เพียงแต่ เรายึดมั่นกับสิ่งเดิมที่มีอยู่ ถ้าคุณเปิดโอกาสชักนำตัวเองเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นตัวเองไปกับระบบนิเวศที่มนุษย์เราสร้างขึ้นใหม่เรื่อยๆ ไม่จบสิ้น ในระห่างทางชีวิตของคุณอาจจะเจอกลไกบางอย่างจากตัวเองที่จะบอกตัวคุณเองได้ว่านี่แหล่ะ คือสิ่งที่คุณต้องการ

4 สิ่งนี้นำมาสร้างระบบนิเวศใหม่ให้ตัวเองในยุค 2021

ระบบนิเวศ เป็นความหมายที่กว้างซึ่งจะยกมาจากเว็บไซต์ (dakla.wordpress.com) และได้ให้ความหมายของระบบนิเวศ หมายถึงระบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณนั้นและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่ ได้แก่ ดิน น้ำ แสง ในระบบนิเวศมีการถ่ายทอดพลังงาน


ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิต และจากสิ่งมีชีวิตสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งระบบนิเวศมี2 แบบ คือระบบนิแวศแบบตามธรรมชาติ และ ระบบนิเวศแบบมนุษย์สร้างขึ้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น มนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศกับยุคสมัยปัจจุบันที่คุณต้องปรับตัวและยืดหยุ่นหากคุณไม่อยากถูกดูดกลืนและถูกลืมเมื่อเวลาผ่านไป
4 สิ่งนี้นำมาสร้างระบบนิเวศใหม่ให้ตัวเองในยุค 2021

1.Mindset ของคุณ

ซึ่งถือเป็นแก่นสำคัญ ที่มีอำนาจสั่งการให้แสดงออกมาถึงตัวตนของคุณ หากคุณยังยึดมั่น ถือมั่น กับสภาพแวดล้อมเดิมๆความคิดเดิมๆ สิ่งใหม่ก็จะไม่เกิดหรือสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ ในความเป็นจริงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วมากในปัจจุบันนี้และอาจจะไม่กลับมาอีก สภาพแวดล้อมอาจจะหมายถึง


พฤติกรรมของมนุษย์เรา การใช้ชีวิตประจำวัน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรอบๆตัวเรา เป็นต้น ยิ่งสถานการณ์ที่เราเกือบทุกคนที่ต้องเผชิญอยู่ในโลกใบนี้ น่าจะบ่งบอกได้ แสดงถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนระบบนิเวศใหม่ ผลของการระบาดของโรค ทำให้มนุษย์เปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบใหม่ เพื่อการอยู่ร่วมกัน

4 สิ่งนี้นำมาสร้างระบบนิเวศใหม่ให้ตัวเองในยุค 2021

2.อาชีพของคุณ

ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ ต่างคนต่างปรับตัวกันเพื่อความอยู่รอด บางคนจำเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพ บางคนอยากลองขายสินค้าที่ไม่เคยขายมาก่อน หรืองานบริการต่างๆ ซึ่งอาจจะไม่เคยทำมาก่อน เกือบทุกธุรกิจต่างได้รับผลกระทบไม่ต่างกันเลย บางอาชีพต้องปลดพนักงาน หรือบางกิจการถึงขั้นต้องปิดตัวไปเลย การปรับตัวจากพิษโควิด อาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่เราได้เรียนรู้


ท่ามกลางวิกฤติจะมีคนกลุ่มหนึ่งมองหาช่องโหว่ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็น แต่พวกเขาเห็นโอกาสตรงนั้น แล้วได้อาชีพใหม่ที่ทำรายได้ ที่ได้ดีกว่าเดิมก็เกิดขึ้นได้ ขอเพียงคุณลองมองดูว่า ตัวคุณนั้นมีความสามารถอะไรที่จะช่วยผู้คนแก้ปัญหาในเวลาและสถานการณ์ตอนนี้ ไม่แน่ความสามารถของคุณอาจจะเป็นที่สนใจ และเขาเหล่านั้นจะเอารายได้มาให้คุณ

4 สิ่งนี้นำมาสร้างระบบนิเวศใหม่ให้ตัวเองในยุค 2021

3.ติดตามเทคโนโลยีใหม่

เทคโนโลยีเสมือนเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาสร้างระบบนิเวศแบบใหม่ให้คุณ ซึ่งเทคโนโลยีพยามจะตอบโจทย์ให้กับมนุษย์ให้มากที่สุด เมื่อกลุ่มคนส่วนมากยอมรับ และเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมและธุรกิจที่คุณมีอยู่ ให้ได้ต้องปรับตัวกันตลอด หากใครที่มองเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้กับตัวเองและกิจการ คุณก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ ก่อนที่คนส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้เทคโนโลยีจนธุรกิจคุณอาจจะเติบโตไปเหนือกว่าคู่แข่งของคุณ

4 สิ่งนี้นำมาสร้างระบบนิเวศใหม่ให้ตัวเองในยุค 2021

4.สร้างสภาพแวดล้อมใหม่

เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ของระบบนิเวศที่มนุษย์เราสร้างขึ้น ติดตามว่าสังคมเราเปลี่ยนไปถึงไหนแล้ว คุณก็จะเห็น สื่อต่างๆทางโลกโซเชียลบ้าง ทางชีวิตจริงบ้างที่ชัดเจน ยุคสมัยนี้ต้องการความเร็ว เช่น ระบบการขนส่งที่ต้องการความรวดเร็ว การสั่งอาหารจากบริการ สัญญานอินเตอร์เน็ต  เป็นต้นนำมาให้ธุรกิจต่างแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ส่วนผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินและเลือกธุรกิจจะได้ไปต่อหรือ ความแปลกและแตกต่างที่จะดึงดูดคนดูในโลกออนไลน์


มีหลากหลายวิธี หลายหลายไอเดีย สื่อทางโซเชียลเปิดช่องทางให้คุณได้แสดงความสามารถของคุณบนโลกออนไลน์  อย่างไรก็ตามการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ คุณต้องทำความเข้าใจว่าการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ตัวคุณในครั้งนี้จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นก้าวหน้าขึ้น นั่นแสดงว่าคุณต้องกล้าออกจากจุด comfort zone ของคุณ หรืออาจจะเรียกจุดนี้ที่คุณคิดว่าสบายใจ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ที่ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนตัวเอง

4 สิ่งนี้นำมาสร้างระบบนิเวศใหม่ให้ตัวเองในยุค 2021

เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจและปรับตัว ซึ่งพวกเราต้องเผชิญกับระบบนิเวศใหม่ที่มนุษย์เราสร้างขึ้น หากคุณจะมองหาถึงความเป็นไปได้ การปรับตัวและยืดหยุ่นการใช้ชีวิตมีมาช้านานของแต่ละยุคสมัย และตอนนี้พวกเราก็เหมือนกำลังจะเข้าสู่ระบบนิเวศใหม่ที่เรายังไม่รู้โดยแท้จริงจากคนส่วนมาก


บางคนได้อาชีพใหม่ บางคนได้กัลยาณมิตรใหม่ บางคนได้สภาพแวดล้อมใหม่ ในทางกลับกันธรรมชาติก็จัดสรรระบบนิเวศใหม่ให้มนุษย์เราด้วย มนุษย์เราต้องต่อสู้กับโรคภัยต่างๆ มนุษย์ที่จะอยู่รอดได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวคงไม่พอ แต่สุขภาพจิตที่ปรับตัวและเข้าใจไปกับสภาพแวดล้อมที่จะทำให้คุณอยู่บนโลกใบนี้ต่อไป


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • TikTok
bottom of page