top of page

4 สิ่งของความต่อเนื่องที่ทำให้คุณถึงเป้าหมายได้เร็ว

"4 Simple Habits That Will Help You Reach Your Goals Faster."


4 สิ่งของความต่อเนื่องที่ทำให้คุณถึงเป้าหมายได้เร็ว(4 Simple Habits That Will Help You Reach Your Goals Faster)key is wrds


การตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการที่เราจะไปถึงความสำเร็จของตัวเอง แต่บางครั้งทำไมบางคนไปถึงเป้าหมายได้เร็ว แล้วทำไมบางคนไปถึงเป้าหมายแต่ใช้เวลานาน หรือบางคนตั้งเป้าหมายให้ตัวเองแล้ว แต่ต้องล้มเลิกเป้าหมายตัวเองไป อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในระหว่างทางก่อนที่เราจะไปถึงเป้าหมายให้สำเร็จนั้น คือ การสร้างความต่อเนื่องในระหว่างทางของความคิดของคุณนี่แหล่ะ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้น ความคิดของคุณให้ทำงาน และทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้

4 เครื่องมือ มหัศจรรย์ สร้างความต่อเนื่องให้ความคิดคุณทำงานและนำพาคุณไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ คือ

4 สิ่งของความต่อเนื่องที่ทำให้คุณถึงเป้าหมายได้เร็ว(4 Simple Habits That Will Help You Reach Your Goals Faster)key is wrds 2

1.ให้ความคิดชี้นำทางอย่างต่อเนื่อง

เมื่อคุณมีเป้าหมาย กระบวนการคิดก็จะเริ่มประมวลผลออกมาและจะนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการมาให้ตรงกับเป้าหมายของคุณ เช่น คุณอยากเปิดร้านกาแฟ ความคิดก็เริ่มประมวลผลแล้วว่า ต้องหาวัตถุดิบที่ไหน หาทำเลที่ไหน ตกแต่งร้านอย่างไร ใช้งบประมาณเท่าไร ต้องจ้างพนักงานกี่คน เป็นต้น คุณก็จะเริ่มค้นหาข้อมูล ในระหว่างทางที่คุณเริ่มค้นหาข้อมูล ความคิด ก็จะเริ่มเสนอ ไอเดียให้คุณถึงความเป็นไปได้ ซึ่งเจ้าตัวความคิดที่เสนอออกมาให้ คุณอาจจะมองว่าเกินความสามารถของตัวเอง แล้วคุณก็ปฏิเสธความคิดนั้นไป ความคิดก็ไม่หยุดแค่นั้น


แต่ความคิดคุณก็จะหาวิธีอื่นที่ตัวคุณเองรับได้  จึงไม่แปลกเลยที่ว่าทำไมบางคนไปถึงเป้าหมายได้เร็ว และประสบความสำเร็จเกินคาด และบางคนไปถึงเป้าหมายแต่ใช้เวลาที่นานกว่าจะถึงเป้าหมายตัวเอง อย่างไรก็ตามให้ความคิดของคุณชี้นำทางอย่างต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆ เพราะในระหว่างทาง

4 สิ่งของความต่อเนื่องที่ทำให้คุณถึงเป้าหมายได้เร็ว(4 Simple Habits That Will Help You Reach Your Goals Faster)key is wrds 2
“ความคิดของคุณนั่นแหล่ะที่จะคอยต่อยอดเสนอไอเดียดีดี ให้คุณถ้าคุณรู้จัก ใช้ความคิดของคุณอย่างต่อเนื่อง โดยนึกถึงข้อเสนอไอเดีย ที่คุณคิดว่าคุณยอมรับและเชื่อว่าคุณจะทำได้และเป็นความคิดที่จะไปถึงเป้าหมายของคุณได้ ให้ความคิดนั้นทำงานต่อไปเรื่อยๆ และเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณ คุณย่อมไปถึงเป้าหมายของคุณแน่นอน”
4 สิ่งของความต่อเนื่องที่ทำให้คุณถึงเป้าหมายได้เร็ว(4 Simple Habits That Will Help You Reach Your Goals Faster)key is wrds 2

2.สร้างคำบวกให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่อง

หากคุณป้อนข้อมูลและคำที่เป็นบวกให้กับความคิดของตัวคุณเอง ข้อมูลที่เป็นบวกนี้ก็เป็นเสมือนอาหารทางความคิด แล้วความคิดก็จะประมวลผล และกลั่นกรองออกมาในลักษณะเป็นกำลังใจ เป็นไอเดีย หรือเป็นข้อเสนอต่างๆ บางทีมันแทบจะเหลือเชื่อที่ว่า นี่คือไอเดียของฉันเหรอ! สิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปคือคุณจะยอมรับไอเดียนี้หรือไม่ ที่จะต่อยอดให้คุณนำไอเดียนั้นไปสู่ขั้นตอนที่จะนำทางคุณไปยังเป้าหมายของคุณ


หมั่นป้อนข้อมูลที่เป็นบวกให้กับตัวคุณเองทุกวัน เวลาคุณรับข้อมูลที่เป็นบวก ความคิดก็จะประมวลผลให้คุณออกมาเป็นไอเดียและข้อเสนอแนะกับคุณที่เป็นบวกเช่นกัน นี่แหล่ะคือหนึ่งกุญแจสำคัญ ที่คุณจะไปต่อยอด ให้คุณไปถึงเป้าหมายได้

4 สิ่งของความต่อเนื่องที่ทำให้คุณถึงเป้าหมายได้เร็ว(4 Simple Habits That Will Help You Reach Your Goals Faster)key is wrds 2

3.สร้างให้เห็นภาพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากข้อมูลและคำที่เป็นบวก ที่จะป้อนให้กับความคิดอย่างต่อเนื่องแล้ว การสร้างให้เห็นภาพแล้วป้อนให้กับความคิดของคุณ เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่จะช่วยให้ความคิดของคุณได้สัมผัสกับภาพและประมวลผลให้ คือภาพที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ณ ตอนนั้น หรือภาพที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต สร้างภาพที่คุณต้องการ ว่าคุณต้องการที่จะให้เป็นอย่างไร แล้วคุณป้อนข้อมูลให้กับความคิดของคุณ ความคิดก็จะประมวลผล และหาวิธีการออกมาเป็นไอเดียและข้อเสนอแนะให้คุณ เพราะภาพที่คุณสร้างคือเครื่องมือต่อยอดความคิด ให้ถึงเป้าหมายของคุณนั่นเอง

4 สิ่งของความต่อเนื่องที่ทำให้คุณถึงเป้าหมายได้เร็ว(4 Simple Habits That Will Help You Reach Your Goals Faster)key is wrds 2

4.ฝึกฝนอย่างตอเนื่อง

การฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้คุณชำนาญและบรรลุเป้าหมายของคุณ การที่คุณทำอะไรซ้ำ ซ้ำ มันจะทำให้คุณเกิดความชำนาญในสิ่งที่ลงมือทำ ซึ่งในระหว่างที่คุณฝึกฝน ความคิดจะรับรู้สิ่งที่คุณลงมือทำ กระตุ้นให้ความคิดประมวลผล หาวิธีการและในระหว่างทาง ความคิดจะสร้างไอเดียและเสนอ ให้คุณ ที่จะช่วยให้คุณเกิดความชำนาญขึ้นเรื่อยๆ หมั่นฝึกฝนสิ่งที่คุณต้องการให้ถึงเป้าหมาย และทำอย่างต่อเนื่องด้วยความเอาใจใส่ ไม่นานคุณก็จะได้ผลลัพท์ ที่คุณต้องการ

4 สิ่งของความต่อเนื่องที่ทำให้คุณถึงเป้าหมายได้เร็ว(4 Simple Habits That Will Help You Reach Your Goals Faster)key is wrds 2

ความมหัศจรรย์ของความต่อเนื่อง เป็นเสมือนดั่งแรงกระตุ้นให้ความคิดของคุณทำงาน เพื่อประมวลผล จนกลายมาเป็นข้อเสนอแนะและไอเดีย ให้กับคุณ ร่างกายของคนเรายังต้องการอาหาร เรากินอาหารที่มีประโยชน์ ส่งผลให้สุขภาพของเราแข็งแรงทั้งภายในและภาพลักษณ์ภายนอก ความคิดก็เช่นกันอาหารของความคิดคือ ข้อมูล ที่เราป้อนไปให้ความคิด ไม่ว่าจะเป็นคำบวก สร้างให้เห็นภาพ ลงมือทำ และนำความคิดชี้นำทาง ซึ่งเราต้องป้อนเป็นอาหารให้กับความคิด อย่างตอเนื่อง

” และโดยธรรมชาติแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมักจะมีสิ่งที่ตรงข้ามกันเสมอมีทั้งด้านบวกและก็ต้องมีทั้งด้านลบ ความคิดจะรับทุกด้านที่คุณป้อนข้อมูลเข้าไป เราอยากให้ความคิดเราประมวลผลในด้านไหน อยู่ที่ตัวเรา”

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • TikTok
bottom of page