top of page

4 สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราในรูปแบบของความรัก

(4 things that nature allocates to us in the form of love.)


4 สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราในรูปแบบของความรัก

"ความรัก "คำนี้ ค่อนข้างละเอียดอ่อนที่จะให้ความหมาย แต่ซอนไปด้วยพลังงาน(พลังงานความเป็นชาย และหญิง)ขับเคลื่อนของแต่ละคน เราต่างมีนิยามของความรักผ่านจากประสบการณ์ ความพึงพอใจของตัวเอง ซึ่งนิยามความรักก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันเสมอไป  เราทุกคนต่างมีความรักซึ่งความรักก็มีหลายรูปแบบ


อย่างความรักที่มีต่อกันกับคนในครอบครัว ความรักในกลุ่มเพื่อน ความรักกับคู่รัก เป็นต้น ในบทความนี้ จะกล่าวถึง ความรักแบบคู่รัก ในมุมมองที่เป็นในลักษณะที่ว่า ความต้องการของเพศ คือ ความเป็นผู้ชาย(Masculine)และ ผู้หญิง(Feminine) ก่อนที่จะเกิดความรักต่อกัน อะไรที่เป็นลักษณะความเป็นเพศชายและเพศหญิง นี้

4 สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราในรูปแบบของความรัก

ความเป็นเพศชายและเพศหญิงจะเปลี่ยนพฤติกรรม ความต้องการ อารมณ์ ความรู้สึก ไปตามกาลเวลาและธรรมชาติที่เปลี่ยนไปนี่เองทำให้เกิดการจัดสรรจากธรรมชาติ  มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ไปศึกษาค้นคว้า และอยากถ่ายทอดเป็นไอเดียให้ผู้อ่านอีกทีนะคะ ชื่อหนังสือ Sapiens ผู้แต่งคือ Yuval Noah Harari และชื่อตอนในหนังสือ ที่ว่า “A day in the life of Adam and Eve


วันหนึ่งในชีวิตของอดัมและอีฟ” มีข้อความหนึ่งที่น่าสนใจ ของสาขาจิตวิทยาวิวัฒนาการ ว่า “สมองและจิตใจของเราปรับให้เข้ากับชีวิตของการล่าสัตว์และหาของป่า นิสัยการกิน ความขัดแย้ง และพฤติกรรมของเพศ ทั้งหมดต่างก็เป็นผลมาจากวิธีคิดของนายพรานหาของป่าล่าสัตว์ต่อสภาพแวดล้อม”

4 สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราในรูปแบบของความรัก

เพศชายสมัยบรรพบุรุษของเราก่อนยุคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เป็นนายพรานป่าออกล่าสัตว์หาอาหารมาให้ชุมชนของตนเอง ปกป้องชุมชน และการสืบทอดเผ่าพันธุ์ ส่วนเพศหญิงจะอยู่ในถิ่นที่พัก ดูแลในเรื่องการทำอาหารจากอาหารที่หามาได้ ถ้าเปรียบเสมือนในยุคสมัยปัจจุบัน คือ ความเป็นแม่ศรีเรือน ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน และสืบเผ่าพันธุ์เช่นกันโดยให้กำเนิดบุตรเพื่อสืบทอดลูกหลาน ต่างคนต่างเพศที่บรรพบุรุษของเราก็มีพฤติกรรมที่ต่างคล้ายๆ กับแต่ละยุคสมัย


ในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งก็ไม่เหมือนกันซะหมด กาลเวลาที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุค ความต้องการของความเป็นเพศชายและเพศหญิง ก็มีวิวัฒนาการที่ปรับเปลี่ยนไปเพราะธรรมชาติคัดสรรจากทางเลือกที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ

กลับมาที่ยุคสมัย ณ ปัจจุบัน ความเป็นเพศชายและเพศหญิง เป็นอย่างไรบ้าง อะไรที่เป็นแรงดึงดูด ให้เพศตรงข้ามต้องการซึ่งอาจจะมีมากมายหลายเหตุผลถ้าเอาเรื่องความรักเข้ามาร่วมด้วย จึงจะเกริ่นเป็นส่วนหนึ่งให้เป็นไอเดียต่อยอดให้คุณค่ะ

4 สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราในรูปแบบของความรัก

1.นายพรานป่า ล่าสัตว์

เพศชาย : สมัยโบราณนายพรานป่าเปรียบได้กับผู้นำในชุมชน ที่ต้องออกล่าสัตว์ หาอาหารมาให้คนในชุมชน แน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเขามีความต้องการเป็นผู้นำมาช้านาน พวกเขาเป็นผู้ที่เข้มแข็ง กล้าหาญ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพศชายภูมิใจในตัวเอง หากในยุคสมัยนี้เปรียบได้กับว่าที่ธรรมชาติจัดสรรจากทางเลือกที่มีอยู่ จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พวกเขาไม่ได้ล่าสัตว์


แต่พวกเขาแสวงหาบางสิ่งบางอย่างถึงความเป็นผู้นำ ในมุมมองความรัก เพศชายจะภูมิใจมากถ้าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ปกป้องคนรักของตนเอง มีความสามารถในหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของกลุ่มคน โดยเฉพาะเป็นแรงดึงดูดที่ให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างเพศหญิงชื่นชมในความสามารถของพวกเขา นี่แหล่ะคือสิ่งที่เพศชายต้องการ

4 สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราในรูปแบบของความรัก

เพศหญิง : ในสมัยโบราณก่อนความเพศชายคือการเป็นนักล่าเสมือนนายพรานป่าล่าสัตว์ ส่วนเพศหญิง จะไม่ค่อยมีบทบาทมากนักในความเป็นนายพรานป่าล่าสัตว์ ส่วนมากจะเป็นบทบาทของเพศชายที่แสดงถึงความแข็งแกร่ง ความเป็นผู้นำ เพศหญิงจะมีบทบาทเปรียบดั่งแม่ศรีเรือน กาลเวลาเปลี่ยน ไปตามยุคสมัย เมื่อธรรมชาติคัดสรรกับทางเลือกที่มีอยู่ ภาวะความเป็นผู้นำของเพศหญิงเป็นวงกว้างมากขึ้น จึงมีความต้องการแสวงหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ  


ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความต้องการเท่าเทียมกับเพศชาย หรือ สถานการณ์ในภาวะจำยอมที่ต้องเป็นผู้นำ หากเพศหญิงมีภาวะเป็นผู้นำแทนที่เพศชาย ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ในมุมมองความรักเป็นสิ่งที่ดีและแปลกใหม่ที่ผู้หญิงประสบความสำเร็จ ซึ่งความเป็นผู้นำเป็นการเพิ่มบทบาทให้พวกเธอ หากพวกเธอจัดสรรการดำเนินชีวิตได้ดี ในส่วนหนึ่งลึกๆแล้ว

หากเพศหญิงมีภาวะความเป็นผู้นำมากกว่าเพศชาย ในมุมมองที่เป็นคู่รักกัน เพศชายอาจจะมองเห็นตัวเองมีคุณค่าลดลง ทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจ เหมือนบทบาทของตนเองลดลง เป็นหนทางที่ทำให้พวกเขาเบี่ยงเบนที่จะมองหาคนอื่นที่มองเห็นเขาเป็นผู้นำมากกว่า

4 สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราในรูปแบบของความรัก

2.ความรู้และไหวพริบ (ความฉลาด)

เพศชาย : ในสมัยบรรพบุรุษเรา นายพรานป่านอกจากจะออกล่าสัตว์ ต้องมีไหวพริบ และเรียนรู้รอบด้านกับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ และการสังเกต เพื่อที่จะเตรียมพร้อมกับภัยธรรชาติที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอดของชนเผ่า คำว่าความอยู่รอดนำมาซึ่งการเรียนรู้ หากเปรียบกับยุคสมัยปัจจุบัน เพศชายเป็นเหมือนผู้ชอบคิดค้น ออกแบบความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มากกว่าเพศหญิง


ทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อได้สิ่งๆนั้น มาให้ได้ สัญชาตญาณส่วนหนึ่งอาจมาจากบรรพบุรุษของเรา ที่บ่งบอกถึงความเป็นภาวะผู้นำ จากการเรียนรู้และมีไหวพริบ (ความฉลาด) ในมุมมองของความรัก เพศชายก็จะมองหาเพศตรงข้ามที่มีความฉลาดทางความคิด ชอบอะไรที่แปลกใหม่จากเดิม ไปเรื่อยๆ เนื่องจากสัญชาตญาณลึกๆ ที่อาจจะมาจากบรรพบุรุษของเราในสมัยโบราณที่ต้องเรียนรู้จากนายพรานป่าที่ต้องออกไปล่าสัตว์

4 สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราในรูปแบบของความรัก

เพศหญิง : การยอมรับในวงกว้างพร้อมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและธรรมชาติคัดสรรในทางเลือกที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ ความรู้และไหวพริบของเพศหญิง ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นผู้หญิงที่ฉลาด เก่ง แต่บางครั้งการที่เพศหญิงโชว์ความรู้ ความฉลาดที่มากเกินไปจนทำให้บดบังความเป็นเพศชายอาจจะทำให้พวกเขาต้องถอยหรือหาทางเลือกอื่นที่จะมองผู้หญิงที่มีความเป็นเพศหญิง

ที่มองพวกเขามีความรู้รอบด้าน และยอมรับพวกเขา ดังนั้นผู้หญิงเรามีความรู้ รอบด้าน ฉลาดเป็นสิ่งที่ดี หากผู้หญิงฉลาดที่จะวางตัวเมื่ออยู่กับคนรัก ฉลาดที่จะแสดง ชื่นชมแฟนของตัวเอง ให้เกียรติพวกเขา และฉลาดในการปรับตัวในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม นี่แหล่ะเป็นความฉลาดที่ดีเยี่ยมของเพศหญิงหรือที่ชอบเรียกันว่ามารยาหญิง ที่เพศชายต้องการ

4 สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราในรูปแบบของความรัก

3.เซ็กส์ (Sex)

เพศชาย : บรรพบุรุษของเราการมีเซ็กส์ คือการสืบพันธุ์ในเผ่าพันธุ์ เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ มนุษย์เราถือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและก็ไม่ต่างจากสัตว์ชนิดอื่นที่ต้องสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์หรือที่เรียกอีกคำว่า เซ็กส์(Sex) ในยุคสมัยนี้ ที่เราให้ธรรมชาติจัดสรรกับตัวเลือกที่มีอยู่  ซึ่งการมีเซ็กส์ที่ไม่ใช่แค่การสืบพันธุ์แต่ในมุมมองความรักเป็นการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง


และนำมาซึ่งความพึงพอใจและบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม และบางครั้งเป็นการแสดงถึงกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันในความรัก เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเพศชายเกือบทุกคนมีสัญชาตญาณความต้องการมีเซ็กส์ที่ได้มาจากส่วนหนึ่งของบรรพบุรุษของเรา

4 สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราในรูปแบบของความรัก

เพศหญิง :ความต้องการทางเพศของเพศหญิง ก็ไม่ต่างจากความต้องการทางเพศของเพศชาย ในสมัยโบราณ เพศหญิงจะมีบทบาทเรื่องเซ็กส์ (Sex) ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิด และสืบทอดเผ่าพันธุ์ ลูกหลาน กาลเวลาเปลี่ยนไปนำมาซึ่งธรรมชาติจัดสรร จนมายุคสมัยนี้ เพศหญิงเริ่มมีบทบาทและเปิดเผยมากขึ้น ในมุมมองความรักเรื่องเซ็กส์ (Sex) ของเพศหญิง


บางคนมองว่าหากมีเซ็กส์ที่ดีเป็นเหมือนเสน่ห์ของเพศหญิงเองที่ดึงดูดฝ่ายตรงข้าม หรือเพศหญิงบางคนมองการมีเซ็กส์เหมือนเป็นการลดความตึงเครียดลงและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อเพศตรงข้ามเพื่อสารสัมพันธ์ความรักไปอีกระดับหนึ่ง (ทั้งนั้นทั้งนี้เรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการยอมรับของกลุ่มคนนั้นๆในมุมมองของแต่ละคน)

4 สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราในรูปแบบของความรัก

4.รูปร่างและสัดส่วน

เพศชาย : บรรพบุรุษสมัยโบราณนายพรานป่าที่ล่าสัตว์ต้องมี่ร่างกายแข็งแรง ร่างใหญ่ เพื่อที่จะวิ่งไล่ล่าสัตว์ เวลาผ่านไปแต่ละยุคสมัยที่ธรรมชาติถูกจัดสรรจนมาถึงยุคปัจจุบัน ที่เพศชายไม่ต้องล่าสัตว์เหมือนแต่ก่อน หากว่าสมัยนี้เป็นค่านิยมที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ จากสื่อต่างๆ ทางโซเชียลมีเดีย


บางที่ความเป็นแฟชั่นที่ต้องมาเป็นเครื่องประดับร่างกาย จึงต้องมองหาเพศชายที่หุ่นดูแข็งแรง มีกล้าม ได้สัดส่วน ซึ่งเป็นรูปร่างที่ดึงดูดเพศตรงข้าม จะเห็นว่าเพศชายที่ร่างกายที่ได้สัดส่วน มีกล้ามเนื้อทำไมจึงเป็นที่สนใจเป็นส่วนมาก เพราะการที่จะได้รูปร่างเช่นนั้น บ่งบอกถึงพวกเขาต้องดูแลตัวเอง ดูสุขภาพดี แข็งแรง ซึ่งเป็นการดึงดูดให้ชวนมองและต้องตาของใครหลายๆคน
4 สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราในรูปแบบของความรัก

เพศหญิง : ในส่วนของรูปร่างของเพศหญิง รูปร่างและสัดส่วนก็ถูกธรรมชาติคัดสรรเช่นกัน จนกระทั่งยุคสมัยปัจจุบัน จากค่านิยมที่สร้างขึ้นมาจนเป็นการยอมรับและความพึงพอใจ ความพิเศษของเพศหญิงจะแตกต่างจากเพศชาย ที่มีส่วนเว้า ส่วนโค้ง จะเป็นสัดส่วนที่ดึงดูดเพศตรงข้าม และบางครั้งเพศหญิงก็สร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้ดูมีกล้ามคล้ายเพศชายที่บ่งบอกถึงความสุขภาพแข็งแรง และดูแลตัวเองเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามทั้งนี้ก็เป็นความคิดมุมต่างกันออกไป ที่กลุ่มสังคมเราที่ความเป็นเพศให้การยอมรับและพึงพอใจ

4 สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราในรูปแบบของความรัก

ในความเป็นเพศชายและเพศหญิง ก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาตามยุคสมัย นี่แหล่ะที่เราสร้างทางเลือกให้ธรรมชาติจัดสรรในมุมมองความรัก ก็มีหลากหลายเหตุผล ที่ทุกคนจะให้นิยามความเป็นเพศชายและเพศหญิง ซึ่งก็มีหลากหลายองค์ประกอบที่กล่าวมานี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่คล้ายกับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ในสังคมทุกวันนี้มนุษย์เราจัดสรรความเป็นเพศที่มากกว่าคำว่าเพศชาย และเพศหญิง แต่เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายนั้น จะมีความรู้สึกเป็นเพศที่แสดงออกมาให้อีกฝ่ายรับรู้กับความรู้สึกนี้ที่เป็นเพศ ก่อนที่จะสานความสัมพันธ์กันไปอีกระดับของคำว่าความรัก


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • TikTok
bottom of page