top of page

ทำไมเราต้องเติมพลังงานความเป็นเพศหญิงด้วย…ไม่ว่าชายหรือหญิง

(Why do we need to fill up ourselves with feminine energy? whether male or female)


เส้นทางของพลังงานของความเป็นเพศหญิง (Feminine Energy) เป็นความพลังงานแห่งความสามัคคี พลังงานของความอ่อนโยน (Gentle) การหล่อเลี้ยง (nurture) การเยียวยา(Healing) ความผ่อนคลาย(Relax) การเป็นผู้รับ(Receiver) การเป็นอยู่ของมนุษย์ในพื้นฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วพลังงานจะเคลื่อนไหวตลอดเวลา หากคุณอนุญาตให้พลังงานนี้ได้เข้ามาให้คุณได้สัมผัส แน่นอนว่าคุณจะได้พลังแห่งความสงบ

เราจะเพรียกหาพลังงานความเป็นเพศหญิงนี้เมื่อ เรามีความรู้สึกที่ว่า ไม่สบายทางจิตใจ บาดแผลในใจเมื่ออดีตที่ผ่านมาผุดขึ้นมาในความรู้สึกคุณ ความเครียด การหาทางออกไม่ได้หรือแม้แต่ความอยาก ที่จะผ่อนคลายทางจิตใจ แต่เมื่อคุณหล่อเลี้ยงและปลูกฝังพลังงานความเป็นเพศหญิงนี้ไว้กับคุณ เค้าจะช่วยคุณปรับและเยียวยา จากสภาวะความตึงเครียด จากทุกสิ่งอย่างเพื่อเข้าสู่สภาวะสมดุล


บทความนี้เป็นบทความที่ผู้เขียน ให้ความสนใจอีกบทความหนึ่งเช่นกันค่ะ ว่าทำไมมนุษย์เราต้องหล่อเลี้ยงพลังงานความเป็นเพศหญิงให้อยู่กับเราตลอด เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางไปเส้นทางของ พลังงานความเป็นเพศหญิง (Feminine Energy) เพื่อต้องการเข้าใจว่า พลังงานนี้ มีลักษณะเป็นอย่างไร ชอบอะไร อ่อนแอกับสิ่งไหน เค้าแสดงตัวตนของเค้าอย่างไร อยู่กับเรานานแค่ไหน ทำไมเราต้องเติมพลังงานนี้ ให้กับทุกคน


  • พลังงานความเป็นเพศหญิง (Feminine Energy) เป็นพลังงานธรรมชาติในตัวของมนุษย์ เกิดมาเราเรียนรู้การใช้ชีวิตจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง และยุคสมัย บางกลุ่มคนก็สามารถเข้าใจในธรรมชาติพลังงานนี้มาช้านานแล้ว ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ด้วยการขับเคลื่อนผ่านพลังงานความเป็นเพศหญิงและพลังงานความเป็นเพศชาย เพื่อความสมดุลของตัวเอง ผู้เขียนได้หยิบยกข้อความส่วนหนึ่งที่เปรียบความสมดุลของมนุษย์ขับเคลื่อนตัวเราด้วยพลังงาน มาช้านานใจความว่า


“The ancient Chinese philosophy of yin and yang holds that yin energy is feminine in nature (characterized by coldness, passivity, and nurturing) and yang is masculine (characterized by activity, strength, and power). The balance of the yin and yang energy in each person connects to their qi, or life force which is the foundation of Traditional Chinese Medicine (TCM). That means each person—no matter how they identify or their gender presentation—benefits from tapping into their feminine yin energy to create balance in their lives.”

ปรัชญาหยินและหยางของจีนโบราณถือได้ว่าพลังงานหยินเป็นธรรมชาติของผู้หญิง (โดดเด่นด้วยความเย็นชา ความเฉยเมย และการเลี้ยงดู) และหยางเป็นเพศชาย (มีลักษณะตามกิจกรรม ความแข็งแกร่ง และอำนาจ) ความสมดุลของพลังงานหยินและหยางในแต่ละคนเชื่อมโยงกับพลังชี่หรือพลังชีวิตซึ่งเป็นรากฐานของการแพทย์แผนจีน (TCM) นั่นหมายความว่าแต่ละคน ไม่ว่าจะระบุตัวตนอย่างไรหรือนำเสนอเรื่องเพศอย่างไร ก็ได้รับประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากพลังหยินของผู้หญิงเพื่อสร้างสมดุลในชีวิต”

หยินและหยาง ปรัชญาของจีนเสมือน ถ่ายทอดเพื่อจะสื่อถึงพลังงานความเป็นเพศหญิง ที่มีมาช้านาน และทุกคนสามารถนำมาปรับสมดุลกับการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสังคมของคุณ สังเกตเห็นได้จากความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพซึ่งกันและกัน หรือปรับสมดุลกับครอบครัว แสดงถึงความสามัคคี คามรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย หรือกับคู่ชีวิตที่ต่างคนต่างประสบการณ์เมื่อคนสองคนมาพบเจอกันจำเป็นที่จะต้องมีช่วงจังหวะชีวิตที่ต้องปรับสมดุลซึ่งกันและกัน นั่นคือนำพลังงานความเป็นเพศหญิง(Feminine Energy) ที่เป็นพลังแห่งความอ่อนโยน ผ่อนคลาย การเข้าใจซึ่งกันและกัน


  • ในการเข้าสังคมเพื่อสร้างคอนเน็คชั่น (Connection) มีความจำเป็นที่คุณต้องให้พลังงานนี้ เข้ามาเติมเต็มเพื่อให้สถานการณ์ไม่ดูตึงเครียดไป การแสดงพลังงานความเป็นเพศหญิง (Feminine Energy) เป็นบทบาทหนึ่งที่ผู้นำจะต้องแสดงให้ผู้ร่วมงาน ได้รู้สึกถึงการเอาใจใส่ ความสามัคคี กำลังใจ ให้กันและกันในระหว่างทำงาน และยังเป็นการสร้างความผ่อนคลายและลดความตึงเครียดในที่ทำงานได้ด้วย นำมาซึ่งความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร


อีกหนึ่งใจความที่มองว่า พลังงานความเป็นเพศหญิงนั้นต้องเติมเต็มเพื่อความสมดุลในกลุ่มองค์กร ได้นิยามว่า

“The feminine cares and connects with others. It empathizes and understands emotions and if there is an area in business that we seem to forget, it’s care. Leadership is about how we serve others. For some leaders this may mean changing our mindset around care; we don’t show care in the hope that our team will perform better, we show care, to serve them and to lead them.”

พลังงานความเป็นเพศหญิงนั้น เอาใจใส่และเชื่อมต่อกับผู้อื่น มันแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจอารมณ์และหากพื้นที่ในวงธุรกิจที่เราดูเหมือนจะลืมไปแล้วคือ การเอาใจใส่ ความเป็นผู้นำเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีที่เราบริการผู้อื่น สำหรับผู้นำบางคน นี่อาจหมายถึงการเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ เราไม่แสดงความเอาใจใส่โดยหวังว่าทีมของเราจะเปลี่ยนแปลงขึ้น เราแสดงความเอาใจใส่ เพื่อให้เห็นถึงการบริการและนำทางให้พวกเขา”

อ้างอิงจาก : https://www.entrepreneur.com/article/329871


  • มื่อคุณขาดพลังงานความเป็นเพศหญิง (Feminine Energy) พลังงานความเป็นเพศชาย(Masculine Energy)จะเข้ามาแทนที่ในความรู้สึกของคุณ ซึ่งเป็นพลังงานของความแน่วแน่ การคิดแบบตรรกะ เป็นวิชาการ การบรรลุเป้าหมาย การแสวงหาเพื่อคามสำเร็จ พลังงานความเป็นเพศชาย เป็นสิ่งที่ดีในสถานการณ์กับการแก้ปัญญา การใช้ความคิด แบบตรรกะ วิชาการ แต่ในระหว่างการเดินทางของชีวิต หากไม่เติมเต็มพลังงานความเป็นเพศหญิง ชีวิตคุณจะเผชิญกับความเคร่งขรึม ความเครียดสะสม ความยึดมั่นถือมั่นกับกรอบที่คุณวางไว้มากเกินไป ทำให้คุณขาดความสมดุลในตัวคุณโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว


มีอีกหนึ่งข้อความที่ยกมาและน่าสนใจเช่นกันใจความว่า

Your feminine energy is not something to be ignored. Your feminine energy is what allows you to relax, recharge and come at things as your best self. Your feminine energy is what allows you to connect with yourself, to trust yourself, and to love yourself. Without feminine energy your focus becomes very masculine, as what our society sees mostly as do, do, do. Masculine energy is what keeps us striving for more, accomplishing things, and getting shit done. And while all of that is wonderful, we don’t want to be in that energy all of the time. Tapping into your feminine energy is important because it allows you to just be. Remember, we’re here as human beings, not human doings.

พลังงานความเป็นเพศหญิงของคุณไม่ใช่สิ่งที่ควรละเลย พลังงานความเป็นเพศหญิงคือสิ่งที่ช่วยให้คุณผ่อนคลาย เติมพลัง และทำในสิ่งที่เป็นตัวตนที่ดีที่สุดของคุณ พลังความเป็นเพศหญิงคือสิ่งที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับตัวเอง เชื่อใจในตัวเอง และรักตัวเอง หากปราศจากพลังงานความเป็นเพศหญิง ความสนใจของคุณจะกลายเป็นผู้ชายมาก อย่างที่สังคมของเรามองว่าส่วนใหญ่ทำ ทำ ทำ พลังงานความเป็นเพศชายคือสิ่งที่ทำให้เรามุ่งมั่นมากขึ้น ทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จและทำสิ่งที่ไม่ดีให้เสร็จ และในขณะที่ทั้งหมดนั้นยอดเยี่ยม เราไม่ต้องการที่จะอยู่ในพลังงานนั้นตลอดเวลา การรับพลังงานความเป็นเพศหญิงเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้คุณเพื่อที่จะ เป็นอยู่ จำไว้ว่าเราอยู่ที่นี่ในฐานะมนุษย์ ไม่ใช่การกระทำของมนุษย์”

ลังงานความเป็นเพศหญิง (Feminine Energy)มีได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่ากับผู้หญิงเท่านั้น แต่พลังงานนี้ การเดินทางของเขาจะเคลื่อนที่ตลอดและขับเคลื่อนความรู้สึกของคุณในเวลาที่คุณอนุญาตให้พลังงานนี้เข้ามา เขาเปรียบเสมือนเป็นพลังงานแห่งการเยียวยา การหล่อเลี้ยง ความผ่อนคลาย เพื่อให้คุณอยู่ในสภาวะแห่งความสมดุล ยุคสมัยปัจจุบันนี้ เราถูกเอนเอียงไปจากความเป็นอยู่ที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติ ซึ่งเราถูกแทนที่การเชื่อมต่อกับเทคโนยีใหม่ตลอดเวลา ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทและเริ่มดึงดูดความสนใจคุณให้โฟกัสกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พื้นฐานความเป็นของธรรมชาติของมนุษย์มากเกินไป

นำมาซึ่งเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว เกิดภาวะเผชิญปัญหาที่ยากจะแก้ไขเพราะมันกลายเป็นพฤติกรรมของกลุ่มสังคมไปแล้ว ตราบใดที่คุณยึดมั่นถือมั่นที่จะวางกรอบให้กับชีวิตของคุณเช่นกัน มันเป็นการอยากที่คุณจะอนุญาตพลังงานที่จะขับเคลื่อนให้คุณเกิดคามสมดุลนั่นคือ พลังงานความเป็นเพศหญิง (Feminine Energy) แล้วเราจะเข้าไปสัมผัสพลังงานนี้ได้อย่างไรบ้างติดตามในบทความ “สัมผัสพลังงานความเป็นเพศหญิง สำหรับ ผู้เริ่มต้น”


Writer: Better Call Nika


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • TikTok
bottom of page