top of page

ค่านิยมแบบใหม่ ที่เราจำเป็นต้องรู้ (The new values that we need to learn about.)

ค่านิยมแบบใหม่ ที่เราจำเป็นต้องรู้ (The new values that we need to learn about.)

การเวลาที่เปลี่ยนพร้อมกับวิวัฒนาการของแต่ละยุคสมัย จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน สิ่งที่เราเข้าใจและถือปฏิบัติบางครั้งก็ลืมเลือนหายไปตามค่านิยมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยน เชื่อแหล่ะว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความเป็นอิสระและการยอมรับในเกือบทุกด้าน แต่ด้วยค่านิยมในช่วงเวลานั้นๆและการยอมรับในวงกว้างของสังคม หากคุณมีความเห็นต่าง คำถาม: เป็นไปได้มั๊ยว่าค่านิยมเป็นจุดเริ่มต้นจากความคิดต่างจากตัวคุณนั่นแหล่ะ?

ค่านิยมแบบใหม่ ที่เราจำเป็นต้องรู้ (The new values that we need to learn about.)

คำถามนี้ทำให้อยากรู้ถึงความหมายของคำว่า "ค่านิยม"

ค่านิยม ในเว็บ วิกิพีเดีย (Wikipedia) ให้ควาหมายคือ ระดับความสำคัญของบางสิ่งหรือการกระทำบางอย่าง ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินว่าการกระทำใดดีที่สุด หรือการใช้ชีวิตอย่างใดดีที่สุด หรืออธิบายความสำคัญของการกระทำที่แตกต่างกัน ระบบความนิยมเป็นความเชื่อที่เป็นข้อห้าม หรือในทางที่ควรเป็นและมีผลกระทบต่อพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของบุคคล หรือเป็นพื้นฐานของกิจกรรมโดยเจตนาของเขา บ่อยครั้งค่านิยมหลักเป็นสิ่งที่เข้มและค่านิยมรองมีความเหมาะสมแก่การเปลียนแปลง

ค่านิยม ในเว็บทรูปลูกปัญญา(Trueplookpanya) ให้ความหมายคือ วิธีจัดรูปพฤติกรรมของมนุษย์ที่ฝังแน่นอยู่ในตัวคน และเป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติกันต่อๆมา หรืออาจหมายถึง การยอมรับนับถือและพร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณค่าที่คนหรือกลุ่มคนที่มีต่อสิ่งต่างๆซึ่งอาจเป็นวัตถุ มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งการกระทำด้านเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และสุนทรียภาพโดยได้ประเมินค่าจากทัศคติต่างๆอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบแล้ว

ค่านิยมแบบใหม่ ที่เราจำเป็นต้องรู้ (The new values that we need to learn about.)
“หากบทความนี้จะให้คำนิยามของคำว่า ค่านิยม ในยุค 2021 ว่า ค่านิยม คือ ความคิดต่างของมนุษย์ เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งของชีวิต และนำมาซึ่งธรรมชาติจัดสรร จนกลายมาเป็นที่ยอมรับมากขึ้น สิ่งๆนั้นก็จะยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่ง ทุกอย่าง หรือบางครั้งค่านิยมเหล่านี้ นำไปสู่การมีอิทธิพลต่อคนในโลกเป็นส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้ตั้งตัวแต่ก็ต้องเข้าสู่สิ่งที่ผู้คนยอมรับไปเกือบหมดแล้ว”

บางสิ่งบางอย่างที่โลกเราให้ความสนใจและกำลังจะสร้างค่านิยมให้โลกเราได้ยอมรับ บทความนี้ก็ถือว่าบทความที่ให้มุมมองต่างอีกส่วนหนึ่งที่มองค่านิยมในยุค 2021 และเข้ามามีบทบาทกับการดำใช้ชีวิตของเราเหมือนเป็นการปลดล็อคบางอย่างที่อาจจะให้เราทำนายถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้น

ค่านิยมแบบใหม่ ที่เราจำเป็นต้องรู้ (The new values that we need to learn about.)

1.การเงิน

ยุคสมัยการเงิน ซึ่งเป็นตัวกลางและการยอมรับในการแลกเปลี่ยน เมื่อคุณต้องการสินค้าบางอย่าง โดยตัวกลางนั้นจะเป็นค่านิยมที่ผู้คนยอมรับเป็นส่วนใหญ่ ยิ่งเป็นที่ยอมรับมากเท่าไหร่ ตัวกลางนั้นยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นเท่านั้นและเป็นที่ต้องการมากขึ้นด้วยเช่นกัน ตัวกลางที่เรายอมรับในยุคปัจจุบัน คือ ธนบัตร


แต่เมื่อมีเหตุการณ์ ระบาดของโควิด-19 ทำให้ตระหนักถึงการเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส ทำให้เกิดรูปแบบการจ่ายเงินในลักษณะการสแกนจ่าย และนอกจากนี้ในวงการเงินเริ่มจุดประกายการทำธุรกรรมแบบดิจิตอลมากขึ้น คือ เหรียญดิจิตอล อัตราแลกเปลี่ยนเหรียญ สินทรัพย์ดิจิตอล เป็นต้น เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นหรืออาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณในอนาคตก็เป็นได้

ค่านิยมแบบใหม่ ที่เราจำเป็นต้องรู้ (The new values that we need to learn about.)

2.เพราะข้อห้ามที่ให้คำนี้ว่า ยาเสพติด

ยุคสมัยก่อนถ้าพูดถึง กัญชา ผู้คนส่วนใหญ่ก็มีความเห็นทางกฎหมายที่คล้ายๆกันว่า เป็นยาเสพติด แต่จะมีบางประเทศที่อนุญาต ให้ถูกกฎหมาย แต่ยังคงควบคุมปริมาณการบริโภค เพราะยังอยู่ในการยอมรับของคนส่วนใหญ่ไม่มากพอหรือบางกลุ่มในแต่ละประเทศยังแอบลักลอบบริโภคเพราะยังถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมายอยู่ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ปลดล็อค กัญชา ที่ไม่ใช่ยาเสพติด


แต่ผู้บริโภคก็ยังคงต้องควบคุมปริมาณในการใช้ และเมื่อไม่นานมานี้ กระท่อม ก็ปลดล็อค เช่นกัน ต่อไปพืชเหล่านี้ ในอนาคตจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นและอาจจะเป็นจุดประกายในการทำผลิตภัณธ์ต่างๆ มากขึ้น

ค่านิยมแบบใหม่ ที่เราจำเป็นต้องรู้ (The new values that we need to learn about.)

3.เพศ

คำว่า เพศ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สร้างความคิดเห็นต่างว่า เพศนั้นเริ่มเป็นที่ยอมรับคนในสังคมเป็นมุมกว้างมากขึ้น ยุคสมัยแรกๆ ก็จะมีเฉพาะเพศชาย เพศหญิง และยุคสมัยผ่านไปมีเพศ LGBTQ และเป็นการยอมรับเพศมากขึ้น เพราะทุกวันนี้สังคมเราจะให้ความสำคัญกับความสามารถของคนๆนั้นมากกว่า


ค่านิยมเรื่องเพศที่มนุษย์ในกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมา คือ หุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ อาจจะเป็นเรื่องที่ยังห่างไกลกับสังคมโลกแต่ ถ้ามันเกิดขึ้นจริง หุ่นยนต์ จะเป็นเพศใหม่ ที่ต้องสะพรึง ของเหล่านักออกแบบทั้งหลายจะสร้างขึ้น ลองคิดดูว่า ถ้าพวกเขาออกแบบ ตามที่ผู้คนต้องการหน้าตาจะเป็นอย่างไร

ค่านิยมแบบใหม่ ที่เราจำเป็นต้องรู้ (The new values that we need to learn about.)

4.เกมส์

แรกเริ่มจะเป็นเหมือนเกมส์ที่เราเห็นเด็กๆ เล่นในร้านอินเตอร์เน็ต เด็กบางคนมีประสบการณ์ เล่นเพลินจนผู้ปกครองมาตามถึงร้าน แต่ปัจจุบันนี้เกมส์เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จนกลายเป็นการแข่งขันที่เรียกว่า E-Sport  ไปแล้ว ทำใหนักลงทุน ผู้เล่น ผู้ชม เริ่มยอมรับมากขึ้น ดูเหมือนว่าวิวัฒนาการของเกมส์ ได้สร้างจุดประกายให้กับวงการการเงิน การลงทุน ที่จะสร้างสินทรัพย์ดิจิตอล เหรียญดิจิตอลต่างๆ มนุษย์เราเหมือนกำลังจะสร้างโลกเสมือนมากขึ้นทุกที แค่รอเวลาที่หมาะสม คือ ค่านิยม

ค่านิยมแบบใหม่ ที่เราจำเป็นต้องรู้ (The new values that we need to learn about.)

5. เดลิเวอรี (Delivery)

Delivery ที่เราพบเห็นทั่วไปก่อนหน้านี้ คือ พิซซ่า(Pizza), เคเพซี (KFC) พอสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักทำให้ต้องอยู่บ้าน เว้นระยะห่าง ทำให้เกิดการเดลิเวอรีมากขึ้น ในวงการอาหาร สินค้า ต่างๆมากขึ้นเรื่อย ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และก่อนหน้าเราไม่คิดว่าอาหารและสินค้าบางอย่างสามารถ เดลิเวอรีได้


วงการนี้ทำให้มีการเกิดแพลทฟอร์ม (Platform)ที่เป็นทางเลือกให้กับมนุษย์ ทั้งในโลกออนไลน์ เช่น แกร็บ (Grab), แพนด้า(Panda) เป็นต้น โลกออนไลน์จะเป็นในลักษณะได้สินค้าและบริการในวันเดียวกัน และในโลกออฟไลน์ เช่น บริษัทขนส่งสินค้าของ เคอรี(Kerry), แฟลช(Flash) เป็นต้น ในส่วนโลกออฟไลน์จะเป็นในลักษณะสินค้าและบริการที่ระยะทางค่อนข้างไกลที่ต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวัน

ค่านิยมแบบใหม่ ที่เราจำเป็นต้องรู้ (The new values that we need to learn about.)

6.ขายสินค้าและบริการบนออนไลน์

เป็นจุดพลิกผลัน เรามาถึงจุดเปลี่ยนที่เห็นขายของออนไลน์ในตอนนี้เต็มไปหมด ในยุคสมัยก่อนหน้าเวลาขายสินค้าคุณก็จะเห็นในจอทีวีในช่วงพักตอนของละครหรือข่าว แต่เมื่อมนุษย์สร้างโลกออนไลน์เป็นแพลทฟอร์ม ไว้ให้แล้วและเหล่านักขายสินค้าและบริการมองเห็นความสำคัญในโลกออนไลน์ ต่างสร้างคอนเทนท์ กันอย่างเข้มข้นมากขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้า

ค่านิยมแบบใหม่ ที่เราจำเป็นต้องรู้ (The new values that we need to learn about.)

เมื่อใดก็ตามที่ผู้คนยังมีความต้องการ ความอิสระ(ความคิดสร้างสรรค์) ความคิดต่าง แล้วสร้างมันขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับใกลุ่ม และไปสู่ผู้คนส่วนมากและวันเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆที่มาพร้อมกับการยอมรับในวงกว้างที่มากขึ้นและมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นค่านิยม


ในทางตรงกันข้ามค่านิยมก็ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเช่นกัน ถ้ามีความต้องการ ความอิสระ ความคิดต่างที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่านิยมที่เปลี่ยนไป ลองมองดูรอบๆตัวคุณว่า อะไรบ้างที่จะให้สิ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมขึ้นได้ โดยคุณสร้างมันขึ้นมาจากจินตนาการของคุณเป็นทางเลือกให้สังคม ไม่แน่ ค่านิยมที่คุณสร้างขึ้นมาอาจจะเป็นคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในอนาคตและในเวลาที่เหมาะสม


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • TikTok
bottom of page